Bra engelsk lista – för elever med spld

1 april, 2015

Här är en engelsk hemsida som listar bra tips för elever med specifika inlärningssvårigheter (spld, specifik learning difficulties), som exempelvis dyslexi. Där står om ”speech-recognition software” (taligenkänning) och tips om Dragon Naturally Speaking. Det är ett dyrt program som tar lång tid att ”träna upp” så det fungerar för den enskilde användaren. Ett tips är då en bra gratis app där det inte krävs någon träning alls, appen kommer också från Dragon och heter Dragon Dictation. En liknande, men som kostar, för Android är appen Dictus.

För att komma till hemsidan, klicka här!

För att läsa mer om Dragon Dictation för iPhone, klicka här!

För att läsa mer om appen Dictus för Android, klicka här!

Bra länksamling – koncentrationssvårigheter

31 mars, 2015

AV-media Kronoberg har ställt samman en lista med bra ”appar och andra verktyg” för personer med koncentrationssvårigheter.

För att komma till listan, klicka här!

Nytt begrepp som alternativ till alternativa verktyg?

26 januari, 2015

Det har under årens lopp funnits några olika begrepp som använts för att beskriva de verktyg som används som stöd vid kognitiv funktionsnedsättning, som ex. dyslexi eller ADHD. Några exempel: kompensatoriska hjälpmedel, alternativa verktyg i lärandet, alternativa verktyg, assisterande teknik, osv. Inget begrepp har varit utan kritik, men de har använts i brist på bättre.

Ett nytt begrepp, som i och för sig funnits ett tag inom den nordiska begreppssfären kring hjälpmedel, är välfärdsteknologi. Jag tycker det begreppet skulle kunna vara ett bra alternativ för att ersätta det begrepp som är mest använt inom skolans värld just nu, nämligen alternativa verktyg.

På Myndigheten för delaktighet finns en flik i övre menyraden som heter just välfärdsteknologi. Myndigheten definierar den som: ”Välfärdsteknologi är kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet och delaktighet i samhället”.

Läs gärna mer på deras hemsida! De har till exempel en sida som berättar om ”Nyttan med teknikstöd”, och en sida där man kan söka efter ”hjälpmedel för kognition”, sorterade utifrån ICF (ICF är en internationell klassificeringsmodell för att kartlägga hälsa utifrån kroppens fungerande, förmågan att utföra aktiviteter och delaktighet i livssituationer). De har även en sida för ”Välfärdsteknologi i skolan” (här använder de själva begreppet alternativa verktyg)!

En intressant funktion på deras hemsida är möjligheten att räkna ut kostnaden för samhället för de elever som inte fått rätt stöd i skolan! Läs mer här!

Lite bloggstatistik från 2014

30 december, 2014

Har nyss fått en automatisk statistikrapport från bloggen, och trots att jag bara gjort några få inlägg detta året så har bloggen fått 5 800 visningar! Roligt och ger motivation att fortsätta skriva inlägg!

Jag önskar Dig ett riktigt Gott Nytt År och att Du under 2015 må få kunskap om och tillgång till de verktyg och det stöd som just Du behöver för att kunna leva Ditt liv ”to the fullest”!

/admin

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 5,800 times in 2014. If it were a NYC subway train, it would take about 5 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

3-D kartor

28 oktober, 2014

En idé som jag haft en längre tid är att 3-D skrivare kan användas för att skriva ut relief-kartor som personer med nedsatt syn skulle kunna använda för att navigera på/i okända områden. Det finns nu ett program som gör precis detta!

Japans ”Geospatial Information Authority” har släppt ett program som låter användaren skapa en karta med vägar och lämpliga landmärken markerade som upphöjda ”åsar”.

För att läsa mer om programmet och se en bild på en sådan karta, klicka här!

Såg precis att Ny Teknik har en artikel om detta. För att läsa artikeln, klicka här!

Robot-vårdbiträde?!?

28 september, 2014

Jag hittade en artikel där det står att Panasonic har meddelat att de nu (april 2016) ska börja sälja en robot som ska kunna hjälpa äldre personer att gå och att komma ur sängen. Roboten ska säljas till sjukhus och andra vårdinrättningar. I artikeln står det:

”Panasonic said it plans to enter the nursing-care business and is set to launch home care services, the sales and leasing of nursing-care equipment, and condominiums with a nursing service.”

För att läsa artikeln, klicka här!

För att läsa en artikel från 2012 som tar upp om olika robot-projekt där robotar redan används inom äldreomsorg, klicka här!

App-tips för vuxen student med ADHD

17 september, 2014

Ett intressant projekt för studenter med ADHD vid Stockholms universitet har presenterats i flera artiklar i Svenska Dagbladet. Det är en psykolog vid universitetet som har ställt samman ett studie- eller träningsprogram för studenter med ADHD. Studenterna får välja mellan sju appar utifrån vad de själva tycker de behöver. En kalender är ”basverktyget”.  De sju apparna är:

  1. Simplynois (ger bakgrundsbrus)
  2. Pomodor (för tidsplanering)
  3. Stay focused  (blockerar valda webbsidor)
  4. N-back (tränar arbetsminnet)
  5. Evernote (program som samlar allt studiematerial)
  6. Mindfulness (varva ned)
  7. Runkeeper (koll på motionen)

För att läsa artikeln som presenterar projektet, klicka här!

För att läsa artikeln där apparna och deras funktion presenteras, klicka här!

Skoltips

4 september, 2014

Så här i skolstartstider kan följande tips kanske vara användbart för någon. Det talas ofta om att tankekartor eller mind maps är bra redskap för att strukturera upp kunskap. På studietips.se tipsas om att en tidslinje kan vara till hjälp när det gäller att få överblick över det som ska läras. De har använt ett program från ClassTools hemsida, där man kan göra sin egen tidslinje. Studietips.se visar hur de använde det programmet för att göra en tidslinje över andra världskriget.

Studietips.se tipsar även om att du på ClassTools hemsida kan ”omvandla prov, förhör och andra läxor till olika slags spel”.

 

För att läsa mer om tipset om att skapa egen tidslinje, klicka här!

För att komma till ClassTools, klicka här!

Fingerläsare/skanner

4 september, 2014

En intressant uppfinning från MIT (tekniskt universitet i USA) är en liten manick som fästs på pekfingret och sedan fungerar som en skanner. Läsaren för fingret längs textraden, skannern tolkar och för informationen vidare till en talsyntes som läser upp det som står på raden. Är tänkt för personer med nedsatt syn, så manicken vibrerar ifall fingret lämnar raden.

För att läsa mer om fingerläsaren och även se en förklarande video, klicka här!

Ny bok

14 februari, 2014

Det har kommit ut en ny bok som jag tror kan vara användbar:

”Hjälpmedelsboken Grundskola – Gymnasium”

av Gunilla Gerland. Hon har tidigare gett ut ”Hjälpmedelsboken – Psykiska funktionsnedsättningar” som jag tycker är mycket bra.

För att komma till Pavus butik som säljer boken, klicka här!