Archive for the ‘hjälpmedel’ Category

Nytt begrepp som alternativ till alternativa verktyg?

26 januari, 2015

Det har under årens lopp funnits några olika begrepp som använts för att beskriva de verktyg som används som stöd vid kognitiv funktionsnedsättning, som ex. dyslexi eller ADHD. Några exempel: kompensatoriska hjälpmedel, alternativa verktyg i lärandet, alternativa verktyg, assisterande teknik, osv. Inget begrepp har varit utan kritik, men de har använts i brist på bättre.

Ett nytt begrepp, som i och för sig funnits ett tag inom den nordiska begreppssfären kring hjälpmedel, är välfärdsteknologi. Jag tycker det begreppet skulle kunna vara ett bra alternativ för att ersätta det begrepp som är mest använt inom skolans värld just nu, nämligen alternativa verktyg.

På Myndigheten för delaktighet finns en flik i övre menyraden som heter just välfärdsteknologi. Myndigheten definierar den som: ”Välfärdsteknologi är kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet och delaktighet i samhället”.

Läs gärna mer på deras hemsida! De har till exempel en sida som berättar om ”Nyttan med teknikstöd”, och en sida där man kan söka efter ”hjälpmedel för kognition”, sorterade utifrån ICF (ICF är en internationell klassificeringsmodell för att kartlägga hälsa utifrån kroppens fungerande, förmågan att utföra aktiviteter och delaktighet i livssituationer). De har även en sida för ”Välfärdsteknologi i skolan” (här använder de själva begreppet alternativa verktyg)!

En intressant funktion på deras hemsida är möjligheten att räkna ut kostnaden för samhället för de elever som inte fått rätt stöd i skolan! Läs mer här!

Annonser