Posts Tagged ‘ADHD’

Bra länksamling – koncentrationssvårigheter

31 mars, 2015

AV-media Kronoberg har ställt samman en lista med bra ”appar och andra verktyg” för personer med koncentrationssvårigheter.

För att komma till listan, klicka här!

Annonser

App-tips för vuxen student med ADHD

17 september, 2014

Ett intressant projekt för studenter med ADHD vid Stockholms universitet har presenterats i flera artiklar i Svenska Dagbladet. Det är en psykolog vid universitetet som har ställt samman ett studie- eller träningsprogram för studenter med ADHD. Studenterna får välja mellan sju appar utifrån vad de själva tycker de behöver. En kalender är ”basverktyget”.  De sju apparna är:

 1. Simplynois (ger bakgrundsbrus)
 2. Pomodor (för tidsplanering)
 3. Stay focused  (blockerar valda webbsidor)
 4. N-back (tränar arbetsminnet)
 5. Evernote (program som samlar allt studiematerial)
 6. Mindfulness (varva ned)
 7. Runkeeper (koll på motionen)

För att läsa artikeln som presenterar projektet, klicka här!

För att läsa artikeln där apparna och deras funktion presenteras, klicka här!

Ny bok

14 februari, 2014

Det har kommit ut en ny bok som jag tror kan vara användbar:

”Hjälpmedelsboken Grundskola – Gymnasium”

av Gunilla Gerland. Hon har tidigare gett ut ”Hjälpmedelsboken – Psykiska funktionsnedsättningar” som jag tycker är mycket bra.

För att komma till Pavus butik som säljer boken, klicka här!

Smartphone och ADHD

4 februari, 2011

I mitt förra inlägg skrev jag om ett tids-stöd hjälpmedel för personer med ADHD. Jag har tidigare nämnt Handi och andra program som kan laddas ned i mobiltelefon för att ge stöd vid ADHD. Jag såg idag att det finns några mindre forskningsprojekt som ser på användning av s.k. smartphones. Ett är vid Oslo universitet, där fyra studenter med ADHD använder smartphones som hjälp för att klara studierna. Ett annat projekt är i Danmark, där elever vid två skolor får använda telefonerna. Målet är att utvärdera (från artikel i danska tidningen Specialpedagogik):

 • om behovet for pædagogisk støtte reduceres som ønsket
 • om de unge opnår øget selvstændighed
 • om lærere, pædagoger og de unge oplever at modtage en bedre indsats
 • hvorvidt medarbejderne oplever, at de unge bliver mere selvstændige, at de selv mindsker deres tidsforbrug, og om de oplever forbedringer i indsatsen

För att läsa mer om det danska projektet, klicka här!

För att läsa mer om det norska projektet, klicka här!

Strukturera dagen

28 januari, 2011

Att få struktur på dagen när tidsuppfattning inte finns eller är svag, kan vara svårt. Jag har en vän med ADHD som kan vara uppe hela natten utan att märka att det är dags att gå till sängs. Ett bra hjälpmedel för att få stöd att förstå hur tiden går och hur länge det är kvar till nästa uppgift eller möte, är timstocken. Ett liknande hjälpmedel finns för att strukturera upp dagen, nämligen MEMOdayplanner. Det är månadens hjälpmedel i nyhetsbrevet från HiHandisam. MEMOdayplanner är en whiteboard med en lång vertikal rad med röda diodlampor i vänstra  kanten, bredvid varje lampa står ett klockslag från klockan 7 till klockan 22. På höger sida av whiteboarden finns en liten rad med blå diodlampor som går från klockan 23 till och med klockan 6.

Klockan 07 lyser hela raden med röda lampor, och allt eftersom dagen går så slocknar en lampa i taget för att när klockan passerat 22  är alla röda diodlampor släckta. Då börjar istället raden med blå lampor på höger sida lysa, och visar att nu är det natt. För en person med svag tidsuppfattning är detta ovärderligt, då kan den personen se att nu är det ingen idé att påbörja något som tar tid, för nu ska jag gå och lägga mig.

För att se en instruktionsfilm (på norska) om MEMOdayplanner, klicka här!

För information om timstocken, klicka här!

För en gratis timstock att använda i datorn, klicka här!

Bollar för koncentration?

1 september, 2010

Hjälpmedelsinstitutet skriver på sin hemsida om bolltäcke och bolldyna. Täcket väger en hel del, men tyngden ger känsla av beröring, vilket ska göra att man slappnar av och lättare kan somna. På Komikapps hemsida står att täcket kan hjälpa vid ångest, koncentrationssvårigheter och autism. Dynan kan man ha överallt där man sitter, och ska enligt reklamen ge bättre sittställning och att man koncentrerar sig bättre.

För att läsa mer på HI:s hemsida, klicka här!

För att läsa mer på Komikapps hemsida, klicka här!

Mobiltelefon stöd vid ADHD och Asberger

23 mars, 2010

I ett nordiskt projekt kommer man att sammanställa de erfarenheter som finns av att använda mobiltelefonen för att stödja personer med  ADHD och Asberger. ”Mobilen fungerar dels som en påminnare med kalenderfunktion, dels som ett arkiv över möjliga handlingsalternativ när något inträffar som är oväntat och stressande.” De ger som exempel på stressande moment att bussen inte kommer när den ska. Mobilen kan då ge alternativen: vänta i fem minuter; och om bussen ändå inte kommer: gå hem. De ungdomar som prövat tycker att detta ger dem en känsla av mer kontroll och mindre stress.

För att läsa om projektet, klicka här!

Stöd för struktur och minnet

10 mars, 2010

Handi är ett hjälpmedel som bland annat personer med psykiska funktionsnedsättningar kan använda. Det är ett program som kan laddas ned i vanliga mobiler eller handdatorer. (Mobilen behöver ha Windows mobile) Det kan användas som minnesstöd eller för att få struktur i det dagliga livet. Klicka här för att se en person med ADHD och dyslexi som använder programmet.

Det som är bra med Handi är att gränssnittet är utformat för att inte störa eller ställa stora kognitiva krav. Bara lite information och några få valmöjligheter visas samtidigt, symboler gör det enkelt att välja, alarmfunktion ger påminnelser, och en talsyntes kan läsa upp text och symboler.

Handitek släpper snart version 4 och behöver därför testpersoner under våren.  Om du vill vara med, kontakta dem på info@handitek.se för mer information.

För mer information om Handi: Klicka här!