Posts Tagged ‘akustik’

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

4 januari, 2010

Här är ytterligare ett intressant verktyg för personer med hörselnedsättning. Det är ett resultat av ett EU-projekt. Verktyget fungerar så här (med reservation för att jag inte förstått finesserna ordentligt):

En speciell programvara (Set-Top Box) finns i en TV och är kopplad till olika maskiner i huset, ex. dörrklocka och telefon. Användaren har ett headset för att få talförstärkning. Programmet gör att användaren enkelt kan justera akustik (justera bort störande brus) och volym. TV:n kan användas för telfonsamtal där man ser den man talar med, och en ”avatar” (ett animerat huvud) visar munrörelserna när den andre personen t.ex. tittar bort eller är utanför kameran.

Klicka här! för mer information och en film som visar hur det fungerar.

Annonser