Posts Tagged ‘alternativa verktyg’

Bra engelsk lista – för elever med spld

1 april, 2015

Här är en engelsk hemsida som listar bra tips för elever med specifika inlärningssvårigheter (spld, specifik learning difficulties), som exempelvis dyslexi. Där står om ”speech-recognition software” (taligenkänning) och tips om Dragon Naturally Speaking. Det är ett dyrt program som tar lång tid att ”träna upp” så det fungerar för den enskilde användaren. Ett tips är då en bra gratis app där det inte krävs någon träning alls, appen kommer också från Dragon och heter Dragon Dictation. En liknande, men som kostar, för Android är appen Dictus.

För att komma till hemsidan, klicka här!

För att läsa mer om Dragon Dictation för iPhone, klicka här!

För att läsa mer om appen Dictus för Android, klicka här!

Annonser

Bra länksamling – koncentrationssvårigheter

31 mars, 2015

AV-media Kronoberg har ställt samman en lista med bra ”appar och andra verktyg” för personer med koncentrationssvårigheter.

För att komma till listan, klicka här!

Det kommer allt fler projekt

2 maj, 2012

Det har tidigare inte funnits så mycket gjort när det gäller forskning runt teknikstöd till elever med funktionsnedsättning, där teknikstödet varit så kallade alternativa verktyg i lärandet (f.d. kompensatoriska hjälpmedel).Det är roligt att kunna konstatera att detta börjar ändra på sig.I Växjö, där jag bor, har det dragit i gång ett projekt på gymnasieskolorna där elever med någon form av kognitiv funktionsnedsättning, exempelvis ADHD,  med eller utan diagnos (!), får teknikstöd för att kunna klara av studierna inom rimlig tid. Projektet ingår i en försöksverksamhet som Hjälpmedelsinstitutet fått pengar för. Det är, förutom Växjö, även liknande verksamhet i Kalmar och Halmstad. Under ett år ska information samlas in om vad eleverna upplever som svårt och tungt i skolarbetet, vilka hjälpmedel de får pröva och hur detta fungerat. Det kommer även inom projektet finnas aktiviteter för att kompetensutveckla personal i gymnasieskolorna när det gäller just denna form av teknikstöd i skolarbetet.

För att läsa mer om projektet, klicka här!