Posts Tagged ‘Asperger’

Stöd för tid

29 oktober, 2010

Särnät påminde i sitt sista nyhetsbrev om de så kallade tids-stockarna och andra linjära klockor, alltså där tiden mäts linjärt. Det ger ett stöd för personer med svag tidsuppfattning, vilket ex. personer med Aspergers syndrom eller autism kan ha. Länken leder till en kort film som visar principen för klockorna.

För att se filmen, klicka här! (jag hade problem att se filmen i Firefox, men med Explorer gick det bra)

I Särnäts nyhetsbrev tipsades också om DeltaTime som är ett gratisprogram till mobiltelefon. Det är  ett stoppur som visar hur mycket tid som passerat. Det kan alltså vara ett komplement till de linjära klockorna, vilka visar hur mycket tid som är kvar. DeltaTime fungerar bara i mobiler med Windows Mobile, men en sökning via Google visar att det finns stoppur till en mängd olika telefonsorter. Det är bara att söka på med andra ord så hittar du säkert en som passar din telefon.

Länk till DeltaTime, klicka här!

Annonser

Mobiltelefon stöd vid ADHD och Asberger

23 mars, 2010

I ett nordiskt projekt kommer man att sammanställa de erfarenheter som finns av att använda mobiltelefonen för att stödja personer med  ADHD och Asberger. ”Mobilen fungerar dels som en påminnare med kalenderfunktion, dels som ett arkiv över möjliga handlingsalternativ när något inträffar som är oväntat och stressande.” De ger som exempel på stressande moment att bussen inte kommer när den ska. Mobilen kan då ge alternativen: vänta i fem minuter; och om bussen ändå inte kommer: gå hem. De ungdomar som prövat tycker att detta ger dem en känsla av mer kontroll och mindre stress.

För att läsa om projektet, klicka här!