Posts Tagged ‘autism’

Ny bok

14 februari, 2014

Det har kommit ut en ny bok som jag tror kan vara användbar:

”Hjälpmedelsboken Grundskola – Gymnasium”

av Gunilla Gerland. Hon har tidigare gett ut ”Hjälpmedelsboken – Psykiska funktionsnedsättningar” som jag tycker är mycket bra.

För att komma till Pavus butik som säljer boken, klicka här!

Annonser

Testa att använda pictogram

22 augusti, 2011

”Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva.” Det är alltså bilder som illustrerar händelser eller ting, och används av personer med begränsad kommunikationsförmåga. Via SPSM finns ”Picto online” som erbjuder en möjlighet att göra pictogram online och ladda ned/skriva ut dem.  Du kan exempelvis skapa ett dagsschema som du sparar på en dator eller skriver ut. Det finns färdiga pictobilder eller också kan du använda egna foton. Testa själv på deras hemsida (begränsad demo-version).

För att komma till hemsidan för Picto online, klicka här!

För att ladda ned pdf-broschyr om vad pictogram är, klicka här!

Det finns en film som visar hur du kan använda Picto online. För att se filmen, klicka här!

Smartphone och ADHD

4 februari, 2011

I mitt förra inlägg skrev jag om ett tids-stöd hjälpmedel för personer med ADHD. Jag har tidigare nämnt Handi och andra program som kan laddas ned i mobiltelefon för att ge stöd vid ADHD. Jag såg idag att det finns några mindre forskningsprojekt som ser på användning av s.k. smartphones. Ett är vid Oslo universitet, där fyra studenter med ADHD använder smartphones som hjälp för att klara studierna. Ett annat projekt är i Danmark, där elever vid två skolor får använda telefonerna. Målet är att utvärdera (från artikel i danska tidningen Specialpedagogik):

  • om behovet for pædagogisk støtte reduceres som ønsket
  • om de unge opnår øget selvstændighed
  • om lærere, pædagoger og de unge oplever at modtage en bedre indsats
  • hvorvidt medarbejderne oplever, at de unge bliver mere selvstændige, at de selv mindsker deres tidsforbrug, og om de oplever forbedringer i indsatsen

För att läsa mer om det danska projektet, klicka här!

För att läsa mer om det norska projektet, klicka här!

AAC

27 januari, 2011

AAC är förkortning för Augmentative and Alternative Communication. Med det avses ”förstärkt” kommunikation med personer som har svårt att producera eller förstå talat eller skrivet språk. Dvs för kommunikationen används någon form av hjälpmedel eller stöd. Det kan exempelvis vara en person med CP som behöver stöd för att kunna göra sig förstådd, eller kanske en person med afasi. Eller den som pratar med en person med språkstörning kan behöva använda någon form av hjälpmedel för att göra sig förstådd.

Orsaken till detta inlägg är att jag hittade en portal där det finns grafiskt material som kan användas för att underlätta kommunikation med personer med någon form av språkstörning. Portalen heter ARASAAC och informationen finns på engelska, spanska och portugisiska (från Brasilien). Du byter språk genom att högst upp till höger klicka på välkommen på det språk du vill använda (dvs klicka på welcome om du vill använda engelska). Det finns en hel del intressant material på portalen, exempelvis för att göra eget material. Om du klickar på ett pictogram, så kommer det upp översättning av det pictogrammet till över tio språk, med en högtalare intill så du kan få det uppläst på de olika språken.

För att komma till portalen, klicka här!


Stöd för tid

29 oktober, 2010

Särnät påminde i sitt sista nyhetsbrev om de så kallade tids-stockarna och andra linjära klockor, alltså där tiden mäts linjärt. Det ger ett stöd för personer med svag tidsuppfattning, vilket ex. personer med Aspergers syndrom eller autism kan ha. Länken leder till en kort film som visar principen för klockorna.

För att se filmen, klicka här! (jag hade problem att se filmen i Firefox, men med Explorer gick det bra)

I Särnäts nyhetsbrev tipsades också om DeltaTime som är ett gratisprogram till mobiltelefon. Det är  ett stoppur som visar hur mycket tid som passerat. Det kan alltså vara ett komplement till de linjära klockorna, vilka visar hur mycket tid som är kvar. DeltaTime fungerar bara i mobiler med Windows Mobile, men en sökning via Google visar att det finns stoppur till en mängd olika telefonsorter. Det är bara att söka på med andra ord så hittar du säkert en som passar din telefon.

Länk till DeltaTime, klicka här!

Messa med symboler

28 september, 2010

Det har precis kommit ut en rapport från ett projekt som jag tycker är intressant, projektet Messa med symboler. De har låtit 7 personer med kognitiv funktionsnedsättning testa att använda symboler istället för bokstäver när de skriver sms. Målgruppen har varit personer med sådan funktionsnedsättning som ”påverkar förmågan att göra sig förstådd samt förmågan att skriva och förstå skriftlig kommunikation”. Det står inte i rapporten att någon av deltagarna har dyslexi, men jag tror att detta skulle kunna vara intressant för alla som har stora läs- och skrivsvårigheter. Deltagarna har framför allt använt MicroRolltalk och Handifon som är en kombination av mobiltelefon och handdator. Symbolerna kunde användas för att skriva egna meningar eller för att få färdiga fraser. Det fanns talsyntes som kunde läsa upp text eller det symbolerna stod för. Resultatet av projektet var mycket positivt, med bland annat ökat självförtroende och självständighet.

För mer information om projektet och om att messa med symboler, klicka här!

Bollar för koncentration?

1 september, 2010

Hjälpmedelsinstitutet skriver på sin hemsida om bolltäcke och bolldyna. Täcket väger en hel del, men tyngden ger känsla av beröring, vilket ska göra att man slappnar av och lättare kan somna. På Komikapps hemsida står att täcket kan hjälpa vid ångest, koncentrationssvårigheter och autism. Dynan kan man ha överallt där man sitter, och ska enligt reklamen ge bättre sittställning och att man koncentrerar sig bättre.

För att läsa mer på HI:s hemsida, klicka här!

För att läsa mer på Komikapps hemsida, klicka här!

Robot för autistiska barn?

16 augusti, 2010

University of Southern California forskar om hur robotar ska kunna användas som terapeuter och lekkamrater för barn med autism. De hoppas att robotarna ska kunna vara en katalysator och hjälpa de barn som inte fungerar socialt att delta i lek och andra sociala aktiviteter med människor. Roboten kan visa olika ansiktsuttryck och kan tolka hur barnet reagerar på roboten eller i olika situationer och utifrån det välja en respons. Forskarna har testat detta med barn som var mellan 5 -9 år gamla med positivt resultat – även om robotarna än så länge inte är helt färdigutvecklade. Forskarna tror att barnen tycker om de elektroniska robotarna då de är förutsägbara.

För att läsa artikeln, klicka här!

Inte teknikstöd

28 juli, 2010

men intressant ändå är en artikel om ett program som kallas för LENA (Language ENvironment Analysis), och som automatiskt spelar in och analyserar de ljud som spädbarn och små barn uttalar innan de lärt sig tala ordentligt. Forskarna menar att det med LENA är möjligt att urskilja de barn som har autism och försenad språkutveckling och därigenom tidigt kunna sätta in stöd och träning.

Läs hela artikeln: klicka här!