Posts Tagged ‘dator’

En app för snabb läsning

31 augusti, 2013

Fick precis tips om en app för iPhone/iPad som kanske är i linje med föregående inlägg där forskare i USA kommit fram till att det är lättare för personer med dyslexi att läsa text i mobiltelefon.

Appen heter ReadQuick och kan ställas in så att den visar ett ord i taget där orden visas i den takt man själv ställer in. Detta ska kunna medföra att man blir allt snabbare i sin läsning. Jag har inte testat den ännu så jag kan inte avgöra om detta stämmer.

För att komma till mer information om appen, klicka här!

Värt att notera är att samma funktion finns hos ett program för datorn, nämligen programmet Readrunner. För att komma till information om detta program, klicka här!

Annonser

Uppläsning av textremsa i dator

25 september, 2012

Som jag tidigare berättat om så pågår utveckling av en applikation för att erbjuda uppläsning av textremsor i biosalongen. Hittade idag ett program som uppges göra sammalunda i datorn. Programmet heter pratmakaren. Det finns en hel del som inte fungerar bra med programmet, bland annat så klarar det inte av DVD-filmer som inte har textfil vid sidan av själva spelfilmen.

För att läsa mer om programmet och ladda ned det, klicka här!

Språka mera!

12 mars, 2012

Läste en till intressant artikel. Forskare vid universitetet i Aberdeen har utvecklat en ”Portable Sign Language Translator (PSLT)”. Det är en mjukvara som kan användas på mobila enheter (kan vara laptop, netbook, smart telefon, surfplatta) för att stödja teckenspråksanvändare som behöver kommunicera med personer som inte kan teckenspråk.  Man använder kameran på enheten och tecknar framför den, programmet översätter sedan tecknen till text som den andre då kan läsa. Programmet stöder flera teckenspråk, exempelvis British Sign Language och Makaton.

En reflektion som jag får är om detta är en onödig omväg. Om personen ändå har en laptop då kan de väl kommunicera via ett ordbehandlingsprogram. Men jag är inte själv teckenspråksanvändare så jag vet inte om det är en bra lösning eller ej.

För att läsa mer om PSLT, klicka här!

Skannermusen

24 februari, 2012

Nu har jag hunnit pröva min nyinköpta skannermus LSM-100 (se inlägg 8 febr.). Den fungerade inte i min dator med Windows XP, så jag tänkte först reklamera den. Idag frågade jag en kollega som har en dator med Windows 7, om jag fick prova musen där istället. Det fick jag, så jag installerade musens programvara och prövade skannerfunktionen. Den fungerade alldeles utmärkt där! Det var en viss inlärningströskel för att att lära sig hantera musen och de olika stegen (klicka på skanningsknappen på musen, ”gnugga” texten, klicka på sluta skanna, beskära texten, klicka OK, dra en liten miniatyrbild av texten till Word, starta talsyntesuppläsning), men när det väl är gjort går det snabbt att skanna in och få uppläst med talsyntesen (ingår inte, den fanns redan i datorn).

Slutsats: ett fantastiskt redskap som jag tror kommer att underlätta för elever som behöver få text uppläst, vare sig det är utdelade lösblad eller textavsnitt i böcker.

Haptisk bildkänsla

28 juni, 2011

Certec i Lund har ett projekt som kallas HIPP, Haptik I Pedagogisk Praktik, med mål att ”elever med synskador ska kunna skapa eget digitalt bild-material, att underlätta för stödlärare att skapa tillgängligt bild-material samt att utveckla möjligheter till samarbete i skolan mellan seende elever och elever med synskador”.  Eleverna kan ”läsa av” en bild och skapa bilder med hjälp av ett datorprogram, en skärmläsare och en speciell penna. Enligt projektets hemsida kan det räcka med bara datorprogrammet för att en elev med synskada ska kunna arbeta med bild. HIPP-datorprogrammet är gratis att ladda ned och använda.

För att komma till projektsidan där programmet kan laddas ned, klicka här!

Alternativa verktyg för alla datorer?

20 juni, 2011

Jag har i något tidigare inlägg påpekat att jag inte känner till hur de alternativa verktygen (kompensatoriska hjälpmedlen) fungerar i Mac-datorer. Nu har jag hittat en hemsida som råder bot på det. På specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida finns en uppräkning av hur olika alternativa verktyg fungerar i Windows Vista, Windows XP, MacOS och Ubuntu (Linux).

För att se SPSM:s beskrivning av hur verktygen fungerar i de olika operativsystemen, klicka här!

Ny ”mus”?

28 februari, 2011

Microsoft har en teknisk lösning som kallas Kinect teknik. Den känner av rörelser och röstkommandon.  I en artikel i New York Times spekuleras om det är den nya tidens ”mus”, det vill säga istället för att hålla i en mus och klicka så rör man sin hand framför skärmen och ”klickar” genom att ”klicka” i luften. Forskare hos Microsoft använder sig av Kinect tekniken för att få datorn att känna igen olika fysiska objekt.  Kinect utvecklades för xbox (en spelkonsol) och består av en 3-D kamera och en mikrofon som registrerar rörelser (ungefär som Wii gör).

Kinect-kameran kan anslutas till vanlig dator via USB-kontakt, och det är där som utvecklingen blir intressant, anser jag, i relation till kompensatoriska hjälpmedel. Med hjälp av kameran skulle en användares rörelser kunna tolkas om till olika kommandon eller för kommunikation. I en artikel av Suzanne Robitaille publicerad i Ablebody, resoneras runt Kinect kopplat till spel i Xbox. Hon nämner där möjligheten att använda Kinect-kameran kopplat till teckenspråk. I filmen nedan ges ett exempel på hur Kinect-tekniken kan användas för att styra datorn.

För att läsa artikeln i New York Times, klicka här!

För att läsa artikeln från Ablebody, klicka här!

Kinect SwimBrowser – Swim the Web from David Stolarsky on Vimeo.

Video om kompenserande hjälpmedel

5 januari, 2011

Jag hittade en trevlig video på youtube som visar ett stort antal kompenserande hjälpmedel ”in action”, dvs. personer som använder teknik i vardagen. Det ger en översikt över en del teknik för framför allt fysiska funktionsnedsättningar.

För att se videon, klicka här!

Gratis skärmläsare!

9 oktober, 2010

Några forskare med synnedsättning vid Queensland University of Technology har utvecklat ett skärmläsarprogram där muspekaren ändrar ljud beroende på var på skärmen den finns. En talsyntes läser upp det som musen pekar på. Skärmläsaren kan laddas ned till ett USB-minne, det behöver inte installeras i en dator, utan via USB-minnet kan användaren använda det i vilken PC som helst. Det stod inget om Mac så jag tror inte om det fungerar där. Programmet kallas NVDA, NonVisual Desktop Access, och är översatt till mer än 20 språk – bland annat svenska!

För att komma till sidan där du kan ladda ned programmet, klicka här!

För att läsa mer om forskarna och skärmläsaren, klicka här!

Taktila bilderböcker

15 juni, 2010

I Särnäts nyhetsbrev för juni 2010 finns mycket intressant. Exempelvis så står att alla barn med funktionsnedsättning nu har rätt att få låna taktila bilderböcker på biblioteken, läs mer om det och om taktila böcker här! Särnät ger en länk till resultatet av en sökning i TPB:s katalog  efter taktila böcker. För att följa länken och se vilka böcker som finns, klicka här! (för helt aktuell lista behövs förmodligen en ny sökning)

En annan intressant nyhet är att det finns ett nytt förlag som specialiserat sig på digitala bilderböcker, BiBo. Länk till Bibo, klicka här!

Är du intresserad av Särnäts nyhetsbrev? Klicka här!