Posts Tagged ‘demens’

Bra övervakning?!

30 november, 2010

En både fascinerande och skrämmande artikel  från CNN berättar om hur sensorer används för att övervaka några äldre människor i USA som vill bo kvar hemma i sin egen bostad. Sensorer har koll på exempelvis sovvanor, ätvanor, var i lägenheten personen befinner sig och hur länge, blodtryck, blodsockernivå och vikt. I artikeln berättar en man om hur bra detta är, för det medför att han kan bo hemma och vara självständig – även om ständigt övervakad. Detta är än så länge något för bara ett fåtal äldre personer, men föreståndaren för Oregon Center for Aging & Technology tror att inom fem år kommer detta att vara norm för alla äldre som vill bo hemma. Han tror att det sedan kommer att sprida sig till alla åldrar.

För att läsa artikeln, klicka här!

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om c.status som finns i Sverige.  Där används sensorer för att tala om när dörrar öppnas eller strykjärn är på och liknande. Den innebär inte samma övervakning som den amerikanska varianten innebär. Eller det kanske det kan?!? Det kanske bara beror på hur många sensorer som kopplas in. Jag inbillar mig i alla fall att vi bevarar integriteten mer i Sverige. I CNN-artikeln ges ett exempel där en son kopplat in övervakningssystemet när föräldern inte var hemma, ”so that he wouldn’t worry”…

Annonser

För oss som måste kolla igen – och igen – och igen…

21 oktober, 2010

Har du låst och gått hemifrån, men varit tvungen att gå tillbaka och kolla att du verkligen låst? Eller att du stängt fönstret? Eller stängt av spisen? Eller…  Det finns ett talesätt som lyder: det man inte har i huvudet får man ha i benen (dvs. när man glömmer eller snurrar till det får man gå för att kolla, hämta eller leta).

Jag såg idag att det finns ett utmärkt hjälpmedel som sparar på benen, det heter C.status. Det fungerar så att en sensor sätts på det man vill ha koll på, och sensorn skickar signaler till en panel som man kan sätta innanför ytterdörren och som visar aktuell status på det man ha koll på. Det finns också en liten nyckelbricka där man får samma information och som man kan fästa på nyckelringen för att ta med sig när man går ut.  Hjälpmedelsinstitutet har utnämt c.status till månadens hjälpmedel.

För mer information om c.status, klicka här!

Mer för minnet

11 mars, 2010

The New York Times skriver om ett annat hjälpmedel för personer som börjar få minnesproblem, som ex. vid Alzheimers. Det är ett system som kallas Sensecam och är en liten låda med en digital kamera och rörelsemätare, som kan hängas runt halsen. Tanken är att en användare som ex varit på besök i ett museum, ska kunna använda Sensecam för att ta bilder, samtidigt spela in ljud på en bandspelare, och kanske även använda en GPS-enhet. Ett urval av bilderna (valda utifrån hur mycket personen ser på föremålet ifråga, eller för att de på något sätt är nyckelbilder) kan sedan bli ett bildspel som  tillsammans med inspelat tal ska kunna användas för att trigga minnet av det personen varit med om.

Läs artikel här!

Hjälpmedel vid demens

2 februari, 2010

I ett stort EU-projekt, COGKNOW, utvecklades ett kompenserande hjälpmedel som personer med demens ska kunna ha hemma. Forskarna började först med att inventera vad en person med demens och en anhörigvårdare behöver av stöd och vad de tycker saknas.

Det utvecklade systemet ger stöd för fyra områden: minne, säkerhet, social kontakt och dagliga aktiviteter. Klicka här för att läsa mer! och se en videofilm där hjälpmedlet presenteras.