Posts Tagged ‘design’

Brukarpanel

7 januari, 2011

Handikappförbunden (HSO) har genomfört ett projekt som kallas för Brukarpaneler.  De har låtit över 300 personer med olika funktionsnedsättningar, fysiska och kognitiva, delta i ”referenstester”. Syftet var att hitta metoder för att testa produkter för att säkerställa att de är användarvänliga för så många som möjligt (design för alla, universal design). Projektledningen tycker sig nu ha hittat trovärdiga metoder för att testa produkters användarvänlighet så det räcker med brukargrupper på fem personer. Det innebär att det blir billigare för företag att se till att produkter har användarvänlig design, vilket förhoppningsvis leder till att behovet av kompenserande hjälpmedel minskar.

För att läsa mer om projektet, klicka här, eller här!

Annonser