Posts Tagged ‘dyslexi’

Bra engelsk lista – för elever med spld

1 april, 2015

Här är en engelsk hemsida som listar bra tips för elever med specifika inlärningssvårigheter (spld, specifik learning difficulties), som exempelvis dyslexi. Där står om ”speech-recognition software” (taligenkänning) och tips om Dragon Naturally Speaking. Det är ett dyrt program som tar lång tid att ”träna upp” så det fungerar för den enskilde användaren. Ett tips är då en bra gratis app där det inte krävs någon träning alls, appen kommer också från Dragon och heter Dragon Dictation. En liknande, men som kostar, för Android är appen Dictus.

För att komma till hemsidan, klicka här!

För att läsa mer om Dragon Dictation för iPhone, klicka här!

För att läsa mer om appen Dictus för Android, klicka här!

Annonser

Fingerläsare/skanner

4 september, 2014

En intressant uppfinning från MIT (tekniskt universitet i USA) är en liten manick som fästs på pekfingret och sedan fungerar som en skanner. Läsaren för fingret längs textraden, skannern tolkar och för informationen vidare till en talsyntes som läser upp det som står på raden. Är tänkt för personer med nedsatt syn, så manicken vibrerar ifall fingret lämnar raden.

För att läsa mer om fingerläsaren och även se en förklarande video, klicka här!

Relativt ny talsyntes

13 januari, 2014

Såg precis att jag missat berätta om en ny talsyntes: TorTalk. Den som gjort programmet heter Tor, och har själv dyslexi. Han har utvecklat ett sådant talsyntesprogram som han själv hade velat ha när han studerade. Enligt hemsidan så tar det bara en minut att lära sig programmet, och det ska vara mycket lättanvänt då det bara har de nödvändigaste funktionerna för att läsa text. De skriver att det är en ”talsyntes även för teknikovana”. Programmet är för Windows-datorer.

För att komma till TorTalks hemsida, klicka här!

För att komma till deras hemsida där det finns informationsfilmer, klicka här!

En app för snabb läsning

31 augusti, 2013

Fick precis tips om en app för iPhone/iPad som kanske är i linje med föregående inlägg där forskare i USA kommit fram till att det är lättare för personer med dyslexi att läsa text i mobiltelefon.

Appen heter ReadQuick och kan ställas in så att den visar ett ord i taget där orden visas i den takt man själv ställer in. Detta ska kunna medföra att man blir allt snabbare i sin läsning. Jag har inte testat den ännu så jag kan inte avgöra om detta stämmer.

För att komma till mer information om appen, klicka här!

Värt att notera är att samma funktion finns hos ett program för datorn, nämligen programmet Readrunner. För att komma till information om detta program, klicka här!

Mer forskning – nyttan av mobil teknik

31 augusti, 2013

Matthew H. Schneps är en forskare som forskar om hur neurologiska skillnader kan påverka elevers lärande inom naturvetenskap. Hans forskargrupp upptäckte att personer med dyslexi läste text bättre på mobila enheter som exempelvis mobiltelefoner. De har bland annat använt en apparat för att registrera ögonrörelser under läsning och märkt att läsningen gick snabbare och förståelsen ökade.

UNESCO:s hemsida finns en notis med rubriken ”Mobile devices enable reading in those with dyslexia”. För att läsa notisen, klicka här!

I en artikel (Schneps, O’Keeffe, Heffner-Wong och Sonnert, 2010) skriver författarna att det i en genomsnittlig amerikansk kemikurs på ”college”-nivå ingår att läsa omkring 1000 sidor med mer än 300 ämnesspecifika begrepp. Det är text som inte kan skumläsas utan kräver noggrann läsning av detaljer. I artikeln föreslår de att studenter med dyslexi läser texten i en smarttelefon där det bara blir några ord per rad. Det ska lätta bördan på arbetsminnet och hjälpa till att behålla uppmärksamheten.

För att läsa artikeln, klicka här!

 

Intressant tjänst

23 november, 2012

Linköpings universitet erbjuder en gratis tjänst för att underlätta läsförståelse. FriendlyReader är en ”E-tjänst med informationsextraktion ur digitala dokument för personer med lässvårigheter”.  Lite annat uttryckt så är det ett program där man klistrar in text och programmet gör en sammanfattning av den texten.  Det går att hålla muspekaren över vissa ord och få fram synonymer för dem. Du kan också dra ett ”reglage” fram eller tillbaka för att reglera hur lång eller kort den sammanfattade texten ska vara.  Jag testade att lägga in en redovisning jag gjort för en kurs, där texten var på sju sidor. Sedan drog jag reglaget till25%, vilket motsvarade en dryg A4-sida. Texten blev fullt läsbar, men vissa uppräkningar blev ofullständiga vilket fick mig att undra om kanske viktiga detaljer i meningarna omärkligt skars bort. Har inte haft tid att kontrollera det närmare.

För att läsa mer och testa FriendlyReader, klicka här!

Talande etikett

10 april, 2012

En notis i Funka Nu:s nyhetsbrev berättar om finska forskare som testat en etikett som ”ger förpackningen en röst”:

”Innehållsförteckningen på förpackningar är ofta svåra att läsa, exempelvis på grund av små typsnittsstorlekar. VTT Technical Research Centre i Finland har därför utvecklat en så kallad NFC-baserad applikation som gör det enklare för alla att få mer information om vad förpackningar innehåller. Det fungerar genom att en mobiltelefon läser upp vad som står i den digitala märkningen på förpackningen.”

Detta är intressant men i och för sig inget nytt. Det finns exempelvis Sherlock där själva etiketten talar (det behövs ingen mobiltelefon), och PenFriend.  Det finska projektet testade två olika applikationer, först ”Top Tunniste’s Touch ‘n’ Tag” där användaren själv kunde tala in det som skulle märkas på förpackningen. Den andra applikationen var ”speaking medicine packaging” där apotekaren redan på apoteket spelade in dosering mm. Båda projekten föll väl ut, men ingen av dem finns än så länge tillgänglig för allmänheten

För att läsa artikeln, klicka här!

Skannermusen

24 februari, 2012

Nu har jag hunnit pröva min nyinköpta skannermus LSM-100 (se inlägg 8 febr.). Den fungerade inte i min dator med Windows XP, så jag tänkte först reklamera den. Idag frågade jag en kollega som har en dator med Windows 7, om jag fick prova musen där istället. Det fick jag, så jag installerade musens programvara och prövade skannerfunktionen. Den fungerade alldeles utmärkt där! Det var en viss inlärningströskel för att att lära sig hantera musen och de olika stegen (klicka på skanningsknappen på musen, ”gnugga” texten, klicka på sluta skanna, beskära texten, klicka OK, dra en liten miniatyrbild av texten till Word, starta talsyntesuppläsning), men när det väl är gjort går det snabbt att skanna in och få uppläst med talsyntesen (ingår inte, den fanns redan i datorn).

Slutsats: ett fantastiskt redskap som jag tror kommer att underlätta för elever som behöver få text uppläst, vare sig det är utdelade lösblad eller textavsnitt i böcker.

Prat-mail

15 december, 2011

Göteborg har föredömligt startat en tjänst för elever som behöver stöd i att läsa upp text i e-post. Öppna e-postmeddelandet, klicka så läses texten upp. Tjänsten finns som en ”molntjänst”, dvs det är tillgängligt från en server via Internet. Det innebär att inget behöver installeras utan det är tillgängligt överallt där man loggar in.

För att läsa om talstödet och se en presentationsvideo, klicka här!

TPB:s katalog + Libris = Sant

30 november, 2011

Från och med 1/1 2012 finns TPB:s katalog med talböcker tillgänglig via Libris. Det innebär att det blir enklare för högskolestudenter att söka litteratur och få fram om de finns i talboksformat, oavsett var studenten studerar.

För att lyssna på video med Roland Esaiasson från TPB där han bland annat berättar om detta, klicka här! Videon är intressant att lyssna på då Roland berättar om TPB:s arbete och hur deras tjänster utvecklas.

Förresten har användningen av talböcker generellt i samhället ökat dramatiskt på senare år efter att ”egen nedladdning” blivit möjlig för talboksanvändare. Kanske, spekulerar jag, beror det på att då kan användarna ladda hem vilka böcker de vill utan att någon annan behöver se och ha synpunkter. Det kan också bero på att nu kan man ladda hem till, och lyssna på, talböcker i mobiltelefoner och surfplattor. Mer tillgängliga böcker med andra ord!