Posts Tagged ‘dyslexi’

Repeated reading – revisited

15 augusti, 2011

Några studenter i datavetenskap från Waikato University, Nya Zealand, har skapat ett dataprogram som de anser kunna hjälpa barn med lässvårigheter.  Studenterna utgick från metoden upprepad läsning när de skapade programmet.  Det är en metod som brukar användas för elever som inte fått igång sin läsning eller som inte har läsflyt. Eleven får då läsa en kort text flera gånger, samtidigt som läraren varje gång antecknar antal fel och hur lång tid läsningen tar. När eleven läser texten flytande väljs en ny text. Lärarens anteckningar används för att eleven ska kunna se att läsningen förbättrats.

I datorprogrammet är det först ”datorn” som flera gånger läser upp en text för eleven (talsyntes), samtidigt som en markering visar vilket ord som läses så eleven kan följa med. Därefter får eleven läsa texten själv i en mikrofon (taligenkänning), och en likadan markering visar vilket ord eleven läser. Programmet är än så länge bara en prototyp, men studenterna hoppas att de tester de gör nu ska kunna få till ett bra program som kan användas i utvecklingsländer med hög analfabetism. Jag ser stor användning för programmet även här i Sverige. Med tanke på att metoden är relativt dyr att använda då den kräver en-till-en undervisning så kan inte alla elever som behöver det få sådan undervisning. Den lärar-ledda undervisningen borde reserveras för elever som har störst svårigheter, och datorprogrammet skulle kunna användas för övriga. Tycker jag…

För att läsa artikeln, klicka här!

 

 

Annonser

Röst-etiketter

9 juni, 2011

Fick för ett par veckor sedan tips om PenFriend etikettläsare för att göra röstetiketter. En speciell självhäftande etikett fäst på ett föremål och pennan PenFriend används sedan för att spela in ett meddelande som kopplas till den etiketten. Det finns 70 timmar till förfogande för meddelanden så det kan vara ett långt meddelande om man behöver det. Totalt kan pennan kopplas till 1725 etiketter.

Några exempel på användning hittade jag via en YouTube-film: märk medicinburkar med krångliga namn och säg både vilken medicin det är och hur många piller som ska tas och när; märk viktiga papper med en röstetikett för att ange vad de handlar om.  Kan vara ett brev från en myndighet, från skolan, eller ett privat brev från en vän. Med en röstetikett kan de olika dokumenten enkelt skiljas åt, och man behöver inte fråga andra hela tiden vilket brev som är vilket.

För att läsa mer om PenFriend, klicka här!

För att se YouTube-filmen där en blind man berättar (på engelska) om hur han använder PenFriend, klicka här!

Captura Talk

17 mars, 2011

Det har en tid funnits program som kan laddas ned i vissa mobiltelefoner, ta kort på text, OCR-tolka kortet, och läsa upp texten med talsyntes. Captura Talk är ett sådant program. Fanns tidigare att köpa via Svensk Talteknologi, men när jag letar nu på deras hemsida så är den borttagen. (Kanske för att det nu finns mycket billigare applikationer att köpa till iPhone och Android-telefoner.)

I vilket fall som helst så hittade jag ett YouTube-klipp där historien bakom tekniken sägs komma från KGB. Det lär ha varit en ”KGB-gadget”, ett spion-verktyg som spioner använde för att kopiera hemliga dokument. Jag inkluderar filmen här nedan.

En bra artikel

11 januari, 2011

fanns för ett par dagar sedan i DN, skriven Ulla Föhrer och Helena Bross. Det är en debattartikel om att elever med läshandikapp diskrimineras i skolan, men det jag tänkte på var framför allt de tips som artikelförfattarna ger om hur teknik kan användas för att underlätta för dessa elever i skolan. Bland annat skriver de om vad lärare bör tänka på vid prov, att det finns digitala böcker och hur interaktiva skrivtavlor kan underlätta för elever med dyslexi.

För att komma till artikeln i DN, klicka här!

Ion book saver

10 januari, 2011

Metro nämner i förbigående en ny ”pryl” som visats upp på CES-mässan i Las Vegas. Det är ”Ion book  saver”, en sorts ställning där du lägger in en bok, öppnar upp boken och så tar manicken kort på uppslaget och förvandlar bilden till pdf-dokument. I en artikel från USA Today står att de som producerat denna omvandlare, hävdar att en bok på 200-sidor kan skannas in på detta sätt på mindre än 15 minuter. Produkten kommer att kosta 189 USD.

Detta kan mycket väl bli ett bra redskap för personer med dyslexi eller andra former av lässvårigheter. Text i en pdf-fil kan lätt läsas upp med en talsyntes. Att skanna in sidor från tidningar eller böcker är krångligt, speciellt om sidorna innehåller bilder eller symboler. Om denna produkt håller vad den lovar är den ett mycket prisvärt alternativ. Då den blir relativt billig är den även ett bra alternativ för skolor: lösblad och kompendier skannas lätt in och kan göras tillgängliga för elever med lässvårigheter. Ja, jag tycker den har all potential att bli ett bra alternativ till flatbäddsskannrar och krångliga OCR-program. Vi får väl se när den börjar säljas under våren i USA vad den får för mottagande.

För att se bildspel av hur den fungerar, klicka här!

För att läsa artikeln från USA Today, klicka här!

iPod Touch

8 december, 2010

har flera inbyggda funktioner som nästan gör ytterligare kompensatoriska hjälpmedel onödiga. Det finns röststyrning, och ”voice over”- skärmläsare som läser upp det som står på skärmen.  Uppläsningshastigheten går att justera, och du kan ställa in så den läser bokstav för bokstav eller ord för ord. När du skriver kan programmet säga vilken bokstav du tryckt på, det försöker gissa vilket ord du skriver (ordprediktion) och den föreslår rätt stavning om något blir fel. Det finns röster för 21 språk, och det finns zoom-funktion. Kort sagt, det verkar vara ett fantastiskt ”kompensatoriskt hjälpmedel”!

För att läsa mer om iPod Touchs ”accessibility”  funktioner, klicka här!

Messa med symboler

28 september, 2010

Det har precis kommit ut en rapport från ett projekt som jag tycker är intressant, projektet Messa med symboler. De har låtit 7 personer med kognitiv funktionsnedsättning testa att använda symboler istället för bokstäver när de skriver sms. Målgruppen har varit personer med sådan funktionsnedsättning som ”påverkar förmågan att göra sig förstådd samt förmågan att skriva och förstå skriftlig kommunikation”. Det står inte i rapporten att någon av deltagarna har dyslexi, men jag tror att detta skulle kunna vara intressant för alla som har stora läs- och skrivsvårigheter. Deltagarna har framför allt använt MicroRolltalk och Handifon som är en kombination av mobiltelefon och handdator. Symbolerna kunde användas för att skriva egna meningar eller för att få färdiga fraser. Det fanns talsyntes som kunde läsa upp text eller det symbolerna stod för. Resultatet av projektet var mycket positivt, med bland annat ökat självförtroende och självständighet.

För mer information om projektet och om att messa med symboler, klicka här!

Talböcker för iPhone

25 augusti, 2010

Jag läste i reklamen från Storytel (digitala ljudböcker) följande text:

”Storytel är världens första ljudbokstjänst för strömmande lyssning i mobilen /…/  Storytel utvecklar även lösning för talböcker i mobilen för funktionshindrade i samarbete med Post- och Telestyrelsen.”

och letade därför på deras hemsida för att se om de har speciella lösningar för personer med funktionsnedsättning men hittade inget. Men i ett utskick som jag fick idag står att de testar ett program, en ”talboksapp” som de utvecklat och ser att de söker personer som vill vara med och testa programmet. Så om någon är intresserad finns e-postadress i texten nedan:

”I min iPhone snurrar nu världens första talboksapp speciellt ägnad till personer med funktionshinder. Om man är dyslektiker, synskadade eller har något annat funktionshinder så har man rätt att lyssna på de 70’000 talböcker som finns inlästa på svenska. Och nu kan man alltså vara med och testa detta i sin iPhone genom oss på Storytel, först i världen! Hör av dig till oss på talbok@storytel.com så får du vara med och testa.”

Ytterligare exempel på gratis program

23 augusti, 2010

Det finns en hel del program som är gratis som demo-version, men nackdelen är att de ofta har någon form av begränsning och efter vanligtvis en månad så måste man köpa rätten att fortsätta använda det. Det finns även program som är en enklare version än den som säljs, men fullt användbara. Här är ett par exempel:

WordWeb – är ett engelskt lexikon, dvs ger förklaring på engelska. Det finns även möjlighet att få uppslagsordet uppläst. Aktiveras med ctrl + höger musknapp. För att komma till nedladdningssidan, klicka här!

Fördelen med att ladda ned är att du har tillgång till ordboken även off-line. Om du inte vill ladda ned något program och har ständig tillgång till internet, pröva ”tyda.se”, där du har eng-svensk, svensk-eng översättning, kan få ordet uppläst och ordprediktionsstöd (bra om du är osäker på hur ett krångligt ord stavas) och även ”gissning” av vilket ord du egentligen menar om du stavat fel så den svarar att ordet inte finns.

Cayra – är ett mind map program eller program för att skapa tankekartor.  För att ladda ned, klicka här!

Engelska talsynteser – det finns flera gratis talsynteser, exempelvis NaturalReader, och ReadPlease. Jag har inte prövat dem själv men tar gärna emot kommentarer om du testar.

Det var ett par exempel. Jag återkommer med fler tips så småningom.

Taktila bilderböcker

15 juni, 2010

I Särnäts nyhetsbrev för juni 2010 finns mycket intressant. Exempelvis så står att alla barn med funktionsnedsättning nu har rätt att få låna taktila bilderböcker på biblioteken, läs mer om det och om taktila böcker här! Särnät ger en länk till resultatet av en sökning i TPB:s katalog  efter taktila böcker. För att följa länken och se vilka böcker som finns, klicka här! (för helt aktuell lista behövs förmodligen en ny sökning)

En annan intressant nyhet är att det finns ett nytt förlag som specialiserat sig på digitala bilderböcker, BiBo. Länk till Bibo, klicka här!

Är du intresserad av Särnäts nyhetsbrev? Klicka här!