Posts Tagged ‘e-bok’

Ion book saver

10 januari, 2011

Metro nämner i förbigående en ny ”pryl” som visats upp på CES-mässan i Las Vegas. Det är ”Ion book  saver”, en sorts ställning där du lägger in en bok, öppnar upp boken och så tar manicken kort på uppslaget och förvandlar bilden till pdf-dokument. I en artikel från USA Today står att de som producerat denna omvandlare, hävdar att en bok på 200-sidor kan skannas in på detta sätt på mindre än 15 minuter. Produkten kommer att kosta 189 USD.

Detta kan mycket väl bli ett bra redskap för personer med dyslexi eller andra former av lässvårigheter. Text i en pdf-fil kan lätt läsas upp med en talsyntes. Att skanna in sidor från tidningar eller böcker är krångligt, speciellt om sidorna innehåller bilder eller symboler. Om denna produkt håller vad den lovar är den ett mycket prisvärt alternativ. Då den blir relativt billig är den även ett bra alternativ för skolor: lösblad och kompendier skannas lätt in och kan göras tillgängliga för elever med lässvårigheter. Ja, jag tycker den har all potential att bli ett bra alternativ till flatbäddsskannrar och krångliga OCR-program. Vi får väl se när den börjar säljas under våren i USA vad den får för mottagande.

För att se bildspel av hur den fungerar, klicka här!

För att läsa artikeln från USA Today, klicka här!

Annonser

Gratis e-böcker

10 november, 2010

Det finns flera hemsidor där du kan få tillgång till e-böcker att ladda ned i din dator eller till din mobiltelefon. Med en talsyntes kan du sedan få dem upplästa. e-böckerna är gratis pga att de är så  ”gamla” att upphovsrätten har gått ut, eller också har författarna gått med på att göra böckerna tillgängliga gratis.

Projekt Runeberg, klicka här!

Project Gutenberg, klicka här!

Planet eBook, klicka här!

Many books, klicka här!

Gratis ljudböcker:

LibriVox, klicka här!

eLib via ditt stadsbibliotek, klicka här!

Svenska läsplattor

11 februari, 2010

Metro Teknik skriver om lansering av två svenska läsplattor, Cybook och Letto. Samtidigt ger Metro en liten vink om att dessa läsplattor kanske inte kommer att sälja så bra då iPad kommer senare i vår. iPad kommer att kosta något mer men är då även en full dator.

Metro artikeln!

iPad

28 januari, 2010

Nu i vår kommer iPad, som är mycket, men även en e-bokläsare. Jfr med det jag skrivit tidigare om e-boksläsare.  På apples engelska hemsida finns mer information.

Intel Reader

4 december, 2009

I mitt förra inlägg skrev jag att det kommer allt mer kombinationer av teknik. Intel Reader är en kombination av läsplatta och kameraskanner (som CapturaTalk). Intel Reader som nu ska finnas att köpa (men ännu inte i Sverige), har en kamera som kan användas som skanner, och har OCR och  en talsyntes. Så användaren kan skanna in texter, och se texten samtidigt som den läses upp med talsyntesen. Intel Reader är liten, ungefär som en pocketbok och väger drygt ett halvt kilo.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article675429.ece#comments

Enligt en annan artikel kommer Intel Reader att kosta runt 10.000:-.

I ytterligare en annan artikel där Intels pressmeddelande finns med så har denna läsplatta blivit ”endorsed by the International Dyslexia Association as an important advance in assistive technology”. Det vill säga IDA rekommenderar den som ett viktigt framsteg inom kompensatoriska hjälpmedel

http://pressmeddelanden.idg.se/2.4880/1.268630/intel-lanserar-e-lasare-for-manniskor-med-lassvarigheter

En bok – en CD

27 november, 2009

Från FMLS:s hemsida:

”Nu kommer äntligen skolböcker i daisy-format enligt principen ”En bok – en cd”. Studentlitteratur ger ut en serie läroböcker och även Liber gör detsamma. daisy-produktionerna är i vad vi kallar ”fulltext-format”, dvs både ljudfiler och textfiler finns med.”

Detta är goda nyheter. Fulltext är bra för då kan eleven se texten i datorn samtidigt som talsyntesen läser upp texten. I de flesta DAISY-läsare blir det en markering som visar var talsyntes-rösten läser, vilket gör det enkelt för lyssnaren att följa med. Om det finns möjlighet att ändra hastigheten kan eleven lyssna snabbt och skumma över text, eller ändra till långsamt och lyssna mer noggrant. Det är lätt att gå tillbaka och få svår text uppläst flera gånger.

Med fulltext kan man i DAISY-läsarna lyssna och samtidigt göra anteckningar och markeringar direkt i texten, vilket underlättar när eleven behöver repetera för markeringen finns där uppläsningen av talsyntesen är. I talböcker utan fulltext behöver man ha en bok vid sidan om och lista ut var ett visst stycke i läroboken är på den inspelade CD-skivan. Inte alltid så lätt.

Så: MER AV DETTA!!!