Posts Tagged ‘forskning’

Forskningsartikel om nyttan med datorer i läs- och skrivinlärning

16 april, 2013

Fick idag tips om en ny artikel som är som man säger ”in press”, dvs på väg att bli publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Det är forskare från Örebro universitet, Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund, som tittat närmare på en metod som kallas “Integrated Write to Learn” (iWTR). De menar sig ha empiriskt stöd för att metoden är effektiv i läs- och skrivinlärningen. Enligt Grönlund så lär sig barnen läsa snabbare när de använder datorer i sitt skrivande:

”det vill säga de får upp hastigheten i läsningen, men framför allt förbättras skrivandet och kommunikationsförmågan oerhört mycket. Eleverna skriver längre texter med bättre struktur, tydligare innehåll och ett mer genomarbetat språk” (från intervju med Grönlund publicerad på Örebro universitets hemsida).

För att läsa forskningsartikeln (på engelska), klicka här!

Annonser

Forskare inom assisterande teknik

30 augusti, 2012

Detta inlägg kommer jag att använda för att samla namn på forskare inom assisterande teknik /alternativa verktyg i lärandet (AT), med speciellt fokus på teknik som kan användas vid utbildning/lärande.

Universitet/centers/el.dyl

Centre for AAT, Österrike

Certec, Sverige

IATSL, Kanada

SMARTlab, GB

University of Sheffield, GB

Namn/  Organisation/ Forskningområde kopplat till AT

Paul Blenkhorn (emeritus) /University of Manchester/ Göra datorn tillgänglig

John Gardner (emeritus) / Oregon State University/ Syn, hörsel

Lizbeth Goodman / SMARTlab/ ”Design for inclusion”

Mark Hawley/ University of Sheffield/ Tala till tekniken

James A. Lenker/ University at Buffalo/ Effektivitet, användbarhet

Alex Mihailidis/ IATSL/ AT till barn med autism

Bitte Rydeman/ Certec/ Kommunikation

Wolfgang Zagler/  Centre for AAT/ Läsmaskin (OCR, dokumentanalys)

AAC = alternative and augmentative communication

AAL = Ambient Assitive Living

AAT = applied assistive technologies

ECS = environmental control systems