Posts Tagged ‘interaktiva skrivtavlor’

En bra artikel

11 januari, 2011

fanns för ett par dagar sedan i DN, skriven Ulla Föhrer och Helena Bross. Det är en debattartikel om att elever med läshandikapp diskrimineras i skolan, men det jag tänkte på var framför allt de tips som artikelförfattarna ger om hur teknik kan användas för att underlätta för dessa elever i skolan. Bland annat skriver de om vad lärare bör tänka på vid prov, att det finns digitala böcker och hur interaktiva skrivtavlor kan underlätta för elever med dyslexi.

För att komma till artikeln i DN, klicka här!

Annonser