Posts Tagged ‘kommunikation’

Språka mera!

12 mars, 2012

Läste en till intressant artikel. Forskare vid universitetet i Aberdeen har utvecklat en ”Portable Sign Language Translator (PSLT)”. Det är en mjukvara som kan användas på mobila enheter (kan vara laptop, netbook, smart telefon, surfplatta) för att stödja teckenspråksanvändare som behöver kommunicera med personer som inte kan teckenspråk.  Man använder kameran på enheten och tecknar framför den, programmet översätter sedan tecknen till text som den andre då kan läsa. Programmet stöder flera teckenspråk, exempelvis British Sign Language och Makaton.

En reflektion som jag får är om detta är en onödig omväg. Om personen ändå har en laptop då kan de väl kommunicera via ett ordbehandlingsprogram. Men jag är inte själv teckenspråksanvändare så jag vet inte om det är en bra lösning eller ej.

För att läsa mer om PSLT, klicka här!

Annonser

Språka!

12 mars, 2012

Läste om en ny programvara som verkar helt fantastisk. Forskare hos Microsoft har utvecklat ett program som kan ta din egen röst och använda den i en talsyntes. Men jag behöver ta det från början. De har utvecklat ett program som man kan använda när man är ute och reser i ett annat land. Jag pratar en mening på svenska, programmet tar den meningen och översätter den och använder sedan min röst för att läsa upp meningen på det lokala språket.

Det låter som fantasi, men på den sida där artikeln finns är det ett par exempel på en engelsk persons röst som ändrats till andra språk, till exempel spanska och mandarin. Det är som sagt på forskarstadiet än så länge, men utvecklingen går snabbt nu för tiden så programmet kan snart vara här.

För att läsa artikeln, klicka här!

Testa att använda pictogram

22 augusti, 2011

”Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva.” Det är alltså bilder som illustrerar händelser eller ting, och används av personer med begränsad kommunikationsförmåga. Via SPSM finns ”Picto online” som erbjuder en möjlighet att göra pictogram online och ladda ned/skriva ut dem.  Du kan exempelvis skapa ett dagsschema som du sparar på en dator eller skriver ut. Det finns färdiga pictobilder eller också kan du använda egna foton. Testa själv på deras hemsida (begränsad demo-version).

För att komma till hemsidan för Picto online, klicka här!

För att ladda ned pdf-broschyr om vad pictogram är, klicka här!

Det finns en film som visar hur du kan använda Picto online. För att se filmen, klicka här!

Ny ”mus”?

28 februari, 2011

Microsoft har en teknisk lösning som kallas Kinect teknik. Den känner av rörelser och röstkommandon.  I en artikel i New York Times spekuleras om det är den nya tidens ”mus”, det vill säga istället för att hålla i en mus och klicka så rör man sin hand framför skärmen och ”klickar” genom att ”klicka” i luften. Forskare hos Microsoft använder sig av Kinect tekniken för att få datorn att känna igen olika fysiska objekt.  Kinect utvecklades för xbox (en spelkonsol) och består av en 3-D kamera och en mikrofon som registrerar rörelser (ungefär som Wii gör).

Kinect-kameran kan anslutas till vanlig dator via USB-kontakt, och det är där som utvecklingen blir intressant, anser jag, i relation till kompensatoriska hjälpmedel. Med hjälp av kameran skulle en användares rörelser kunna tolkas om till olika kommandon eller för kommunikation. I en artikel av Suzanne Robitaille publicerad i Ablebody, resoneras runt Kinect kopplat till spel i Xbox. Hon nämner där möjligheten att använda Kinect-kameran kopplat till teckenspråk. I filmen nedan ges ett exempel på hur Kinect-tekniken kan användas för att styra datorn.

För att läsa artikeln i New York Times, klicka här!

För att läsa artikeln från Ablebody, klicka här!

Kinect SwimBrowser – Swim the Web from David Stolarsky on Vimeo.

AAC

27 januari, 2011

AAC är förkortning för Augmentative and Alternative Communication. Med det avses ”förstärkt” kommunikation med personer som har svårt att producera eller förstå talat eller skrivet språk. Dvs för kommunikationen används någon form av hjälpmedel eller stöd. Det kan exempelvis vara en person med CP som behöver stöd för att kunna göra sig förstådd, eller kanske en person med afasi. Eller den som pratar med en person med språkstörning kan behöva använda någon form av hjälpmedel för att göra sig förstådd.

Orsaken till detta inlägg är att jag hittade en portal där det finns grafiskt material som kan användas för att underlätta kommunikation med personer med någon form av språkstörning. Portalen heter ARASAAC och informationen finns på engelska, spanska och portugisiska (från Brasilien). Du byter språk genom att högst upp till höger klicka på välkommen på det språk du vill använda (dvs klicka på welcome om du vill använda engelska). Det finns en hel del intressant material på portalen, exempelvis för att göra eget material. Om du klickar på ett pictogram, så kommer det upp översättning av det pictogrammet till över tio språk, med en högtalare intill så du kan få det uppläst på de olika språken.

För att komma till portalen, klicka här!


Video om kompenserande hjälpmedel

5 januari, 2011

Jag hittade en trevlig video på youtube som visar ett stort antal kompenserande hjälpmedel ”in action”, dvs. personer som använder teknik i vardagen. Det ger en översikt över en del teknik för framför allt fysiska funktionsnedsättningar.

För att se videon, klicka här!

Messa med symboler

28 september, 2010

Det har precis kommit ut en rapport från ett projekt som jag tycker är intressant, projektet Messa med symboler. De har låtit 7 personer med kognitiv funktionsnedsättning testa att använda symboler istället för bokstäver när de skriver sms. Målgruppen har varit personer med sådan funktionsnedsättning som ”påverkar förmågan att göra sig förstådd samt förmågan att skriva och förstå skriftlig kommunikation”. Det står inte i rapporten att någon av deltagarna har dyslexi, men jag tror att detta skulle kunna vara intressant för alla som har stora läs- och skrivsvårigheter. Deltagarna har framför allt använt MicroRolltalk och Handifon som är en kombination av mobiltelefon och handdator. Symbolerna kunde användas för att skriva egna meningar eller för att få färdiga fraser. Det fanns talsyntes som kunde läsa upp text eller det symbolerna stod för. Resultatet av projektet var mycket positivt, med bland annat ökat självförtroende och självständighet.

För mer information om projektet och om att messa med symboler, klicka här!

IPPI

18 augusti, 2010

IPPI är ett verktyg som flera kommuner börjat använda inom vård och omsorg, framför allt för äldre. Det kan beskrivas som en fjärrkontroll kopplad med sladd till en TV.  Fjärrkontrollen kan tala om när användaren fått sms, mms, och liknande genom blinkning eller ljudsignal, och TV:n används för att visa meddelandena och för att svara på dem. När det kommer ett meddelande blinkar fjärrkontrollen, användaren klickar på den för att starta TV:n, och får då fram meddelandet och kan med hjälp av kontrollen svara.

Detta är användbart för anhöriga som på ett enkelt sätt vill ha kontakt med sina äldre, kanske teknikovana släktingar via mail eller mobiltelefon (sms, mms), men även för personer med olika former av funktionsnedsättning.

För att läsa mer om IPPI eller se informationsfilm, klicka här!

Taktilt stöd låter blinda ”se” känslor

4 maj, 2010

Jag hittade en intressant person som just doktorerat i tillämpad elektronik vid Umeå universitet, Shafiq Rehman. På hans hemsida finns flera artiklar, ex. ”Taktil stol kan hjälpa blinda”, och ”No eyes required – follow soccer games with cell phone vibrations”. Den jag tänkte nämna här är den första artikeln om möjligheten för blinda att se känslor genom taktil video kopplat till en stol. De arbetar nu på att få in sensorerna i en jacka så att användaren inte behöver vara beroende av att sitta i en speciell stol.

”Principen är att videokameror fångar omgivningen och en dator extraherar högnivåinformation som tex ansiktsuttryck och transformerar videosignalen till vibrerande mönster som kan avkännas av känselsensorerna i huden på ryggen.”

Hans avhandling (på engelska) finns att ladda ned, klicka här!

SMS

3 maj, 2010

Att ”messa” är dagens ungdomars sätt att uttrycka sig. De skickar sms till varandra även om de är i samma rum!

Det finns ett svenskt projekt som sett på hur ungdomar som inte kan läsa, skriva eller prata, ska kunna använda sms. Projektet heter ”messa med symboler”.

För mer information om projektet och för att själv pröva att ”messa med symboler”, klicka här!