Posts Tagged ‘länkar’

Knapp-stöd

8 februari, 2011

Metro tipsar om internetknappar (internet buttons). Det är ett sätt att förenkla internetanvändning. Helt kort kan man säga att man skapar en startsida med bara ett antal stora, tydliga knappar. Sen kan man välja vilka internetsidor man vill koppla till knapparna. Jag testade nyss och kopplade en knapp till google, en till min privata e-post, en till jobb e-posten, en till google translate, osv. . Man sparar och får då en egen sida som börjar med ”www.internetbuttons.org”+ det jag själv döper sidan till.  Den sida man skapat kan man alltså sedan använda som startsida. När jag nästa gång startar min webb-läsare så kommer det då upp en enkel sida med några tydliga knappar. Detta är även bra om man hjälper personer som inte är så Internetvana, eller som lätt blir distraherade. Metro skriver ”Man kan också placera ett ”support”-telefonnummer på sidan (så att din gammelfarmor kan ringa dig när det blir fel)”.

För att komma till internetknappar, klicka här!

Annonser

Kataloger

10 december, 2009

Några ”nyttiga” kataloger eller hemsidor:

http://www.hi.se/bibliotek  Hjälpmedelsinstitutets katalog

http://katalog.tpb.se/  Talboks- och punktskriftsbibliotekets katalog

http://www.godoc.se/  söktjänst inom hälsa och sjukvård

http://www.hinfo.se/hinfopublic/ databas med massor av hjälpmedel

http://www.sprakaloss.se/  Språkaloss är en webbplats med informationsmaterial

Länktips

19 augusti, 2009

En svensk hemsida med information om kompenserande hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är:

www.ungkompensation.se

För lista på produkter se även:

www.hinfo.se

Ett par engelska länkar:

www.dyslexic.com

www.techmatrix.org