Posts Tagged ‘lässtöd’

Fingerläsare/skanner

4 september, 2014

En intressant uppfinning från MIT (tekniskt universitet i USA) är en liten manick som fästs på pekfingret och sedan fungerar som en skanner. Läsaren för fingret längs textraden, skannern tolkar och för informationen vidare till en talsyntes som läser upp det som står på raden. Är tänkt för personer med nedsatt syn, så manicken vibrerar ifall fingret lämnar raden.

För att läsa mer om fingerläsaren och även se en förklarande video, klicka här!

Annonser

Relativt ny talsyntes

13 januari, 2014

Såg precis att jag missat berätta om en ny talsyntes: TorTalk. Den som gjort programmet heter Tor, och har själv dyslexi. Han har utvecklat ett sådant talsyntesprogram som han själv hade velat ha när han studerade. Enligt hemsidan så tar det bara en minut att lära sig programmet, och det ska vara mycket lättanvänt då det bara har de nödvändigaste funktionerna för att läsa text. De skriver att det är en ”talsyntes även för teknikovana”. Programmet är för Windows-datorer.

För att komma till TorTalks hemsida, klicka här!

För att komma till deras hemsida där det finns informationsfilmer, klicka här!

Två appar för personer med synnedsättning

21 oktober, 2013

Det finns två gratisappar för iPhone (jag har inte kollat om de finns även för Android) som kan vara av intresse för personer som har nedsatt syn eller är blinda.

Den ena heter TapTapSee, VoiceOver måste vara aktiverad för att den ska fungera. Användaren öppnar appen, riktar telefonens kamera mot ett motiv och klickar två gånger på skärmen. Det tas då en bild som programmet tolkar (tar några sekunder) och återger med talsyntesröst vad bilden föreställer. Jag tog ett kort på tangentbordet på min bärbara dator och programmet svarade ”picture 3 is dell svart laptop”. Jag riktade även kameran mot min vattenflaska och programmet läste då upp en del av texten på etiketten.

För att läsa mer om TapTapSee, klicka här!

Den andra appen heter MySmartEye. Appen bygger på att det finns ett stort antal seende s.k. microvolontärer (crowdsource vision) som appen skickar notiser till. Användaren av appen kan ta en bild av valfritt motiv, bilden skickas iväg till en server och notiser går till dessa microvolontärer, där det stora antalet medför att det alltid finns någon som tittar på bilden och ger en skriftlig beskrivning som går tillbaka till den som tog bilden och läses upp av en talsyntes.

För att läsa mer om MySmart Eye, klicka här!  För att se en film om MySmartEye, klicka här!

Lite mer information om MySmartEye (bland annat att Facebook-inloggning krävs för microvolontären) finns här! I den artikeln finns även information om ytterligare intressanta verktyg som är under utveckling, bland annat en Braille mobiltelefon.

En app för snabb läsning

31 augusti, 2013

Fick precis tips om en app för iPhone/iPad som kanske är i linje med föregående inlägg där forskare i USA kommit fram till att det är lättare för personer med dyslexi att läsa text i mobiltelefon.

Appen heter ReadQuick och kan ställas in så att den visar ett ord i taget där orden visas i den takt man själv ställer in. Detta ska kunna medföra att man blir allt snabbare i sin läsning. Jag har inte testat den ännu så jag kan inte avgöra om detta stämmer.

För att komma till mer information om appen, klicka här!

Värt att notera är att samma funktion finns hos ett program för datorn, nämligen programmet Readrunner. För att komma till information om detta program, klicka här!

Mer forskning – nyttan av mobil teknik

31 augusti, 2013

Matthew H. Schneps är en forskare som forskar om hur neurologiska skillnader kan påverka elevers lärande inom naturvetenskap. Hans forskargrupp upptäckte att personer med dyslexi läste text bättre på mobila enheter som exempelvis mobiltelefoner. De har bland annat använt en apparat för att registrera ögonrörelser under läsning och märkt att läsningen gick snabbare och förståelsen ökade.

UNESCO:s hemsida finns en notis med rubriken ”Mobile devices enable reading in those with dyslexia”. För att läsa notisen, klicka här!

I en artikel (Schneps, O’Keeffe, Heffner-Wong och Sonnert, 2010) skriver författarna att det i en genomsnittlig amerikansk kemikurs på ”college”-nivå ingår att läsa omkring 1000 sidor med mer än 300 ämnesspecifika begrepp. Det är text som inte kan skumläsas utan kräver noggrann läsning av detaljer. I artikeln föreslår de att studenter med dyslexi läser texten i en smarttelefon där det bara blir några ord per rad. Det ska lätta bördan på arbetsminnet och hjälpa till att behålla uppmärksamheten.

För att läsa artikeln, klicka här!

 

Forskningsartikel om nyttan med datorer i läs- och skrivinlärning

16 april, 2013

Fick idag tips om en ny artikel som är som man säger ”in press”, dvs på väg att bli publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Det är forskare från Örebro universitet, Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund, som tittat närmare på en metod som kallas “Integrated Write to Learn” (iWTR). De menar sig ha empiriskt stöd för att metoden är effektiv i läs- och skrivinlärningen. Enligt Grönlund så lär sig barnen läsa snabbare när de använder datorer i sitt skrivande:

”det vill säga de får upp hastigheten i läsningen, men framför allt förbättras skrivandet och kommunikationsförmågan oerhört mycket. Eleverna skriver längre texter med bättre struktur, tydligare innehåll och ett mer genomarbetat språk” (från intervju med Grönlund publicerad på Örebro universitets hemsida).

För att läsa forskningsartikeln (på engelska), klicka här!

Intressant tjänst

23 november, 2012

Linköpings universitet erbjuder en gratis tjänst för att underlätta läsförståelse. FriendlyReader är en ”E-tjänst med informationsextraktion ur digitala dokument för personer med lässvårigheter”.  Lite annat uttryckt så är det ett program där man klistrar in text och programmet gör en sammanfattning av den texten.  Det går att hålla muspekaren över vissa ord och få fram synonymer för dem. Du kan också dra ett ”reglage” fram eller tillbaka för att reglera hur lång eller kort den sammanfattade texten ska vara.  Jag testade att lägga in en redovisning jag gjort för en kurs, där texten var på sju sidor. Sedan drog jag reglaget till25%, vilket motsvarade en dryg A4-sida. Texten blev fullt läsbar, men vissa uppräkningar blev ofullständiga vilket fick mig att undra om kanske viktiga detaljer i meningarna omärkligt skars bort. Har inte haft tid att kontrollera det närmare.

För att läsa mer och testa FriendlyReader, klicka här!

Uppläsning av textremsa i dator

25 september, 2012

Som jag tidigare berättat om så pågår utveckling av en applikation för att erbjuda uppläsning av textremsor i biosalongen. Hittade idag ett program som uppges göra sammalunda i datorn. Programmet heter pratmakaren. Det finns en hel del som inte fungerar bra med programmet, bland annat så klarar det inte av DVD-filmer som inte har textfil vid sidan av själva spelfilmen.

För att läsa mer om programmet och ladda ned det, klicka här!

Talande textremsa på bio!

28 augusti, 2012

Ett projekt som pågår för fullt håller på att utveckla en applikation där du får textremsan uppläst när du är på bio. Det har länge gått att få textremsan på TV uppläst, men på en biograf krävs annan teknisk lösning. Nu är alltså en sådan snart klar i form av en applikation till din telefon. Dyslexiförbundet FMLS:s lokalavdelning i Örebro rapporterar om testning av applikationen.

För att läsa om testet i Örebro, klicka här!

För att läsa mer om applikationen, klicka här!

Skannermusen

18 april, 2012

Jag lovade återkomma och berätta om hur skannermusen fungerar. Den fungerade inte i min dator med Windows XP, men nu har jag fått en ny demo-dator med Windows 7.

När jag igår kväll skulle installera musen hittade jag inte  installationsdisken, den satt kvar i den kollegas dator där jag fick testa musen för ett antal veckor sedan. Inga problem. Hittade drivrutiner online så jag laddade ned dem och installerade. Kopplade in musen via USB och startade programmet. Fungerade direkt! Jag skannade in text från ett dokument och förde enkelt över det inskannade till Word där jag använde en talsyntes för att läsa upp texten. Idag skulle jag demonstrera programmet för några studenter och var lite nervös hur detta skulle gå då jag inte hunnit träna. Fungerade utan problem. De blev mycket imponerade.