Posts Tagged ‘matematik’

En elev med läs-och skrivsvårigheter

28 mars, 2011

berättar om hur det är att använda dator och alternativa verktyg (kompensatoriska hjälpmedel) i skolarbetet. Eleven går i skolår 4.

Hon berättar om hur hon läser sina böcker som talböcker.

Jag hittade filmerna här: http://tekspec.blogspot.com/

Annonser

Iphone igen

8 oktober, 2010

Det finns en applikation för iphone (får nog skaffa en snart – fast det kommer nog snart till Androidtelefoner också…) som kanske kan intressera dem som har en sådan. Programmet heter iGiro och kan användas för att skanna in den långa rad med siffror som står längst ned på inbetalningskort (OCR-nummer). Man kan även skanna in summan och bank- eller postgironumer. Rimligtvis borde det gå att använda programmet till andra användningsområden där det är bra att kunna skanna in siffror med mera. Applikationen kostar bara 15 kronor.

För att få instruktioner hur det fungerar, klicka här!

För att komma till iGiro, klicka här!

Matte-hjälp för tjejer

18 mars, 2010

Här är ett roligt projekt som utgår från att flickor behöver mer känslomässigt stöd än pojkar. Forskarna har utvecklat ett datorprogram som med sensorer och kamera ”läser av” hur flickorna mår och anpassar undervisningen i matematik därefter. Mellan 70-80% rätt fick programmet när det avgjorde om flickorna var ex. frustrerade, ängsliga eller glada.

“Not only do the characters in Wayang Outpost help many students feel better about their math skills, they lead to more time spent on the problems, and more enjoyable time. So they really learn the concepts being presented in each module at their own pace. Our characters are helping groups who need special attention with emotional or cognitive needs to spend that extra time that leads to more complete learning.”

För att läsa artikeln, klicka här!