Posts Tagged ‘minne’

Talande textremsa på bio!

28 augusti, 2012

Ett projekt som pågår för fullt håller på att utveckla en applikation där du får textremsan uppläst när du är på bio. Det har länge gått att få textremsan på TV uppläst, men på en biograf krävs annan teknisk lösning. Nu är alltså en sådan snart klar i form av en applikation till din telefon. Dyslexiförbundet FMLS:s lokalavdelning i Örebro rapporterar om testning av applikationen.

För att läsa om testet i Örebro, klicka här!

För att läsa mer om applikationen, klicka här!

Annonser

Talande etikett

10 april, 2012

En notis i Funka Nu:s nyhetsbrev berättar om finska forskare som testat en etikett som ”ger förpackningen en röst”:

”Innehållsförteckningen på förpackningar är ofta svåra att läsa, exempelvis på grund av små typsnittsstorlekar. VTT Technical Research Centre i Finland har därför utvecklat en så kallad NFC-baserad applikation som gör det enklare för alla att få mer information om vad förpackningar innehåller. Det fungerar genom att en mobiltelefon läser upp vad som står i den digitala märkningen på förpackningen.”

Detta är intressant men i och för sig inget nytt. Det finns exempelvis Sherlock där själva etiketten talar (det behövs ingen mobiltelefon), och PenFriend.  Det finska projektet testade två olika applikationer, först ”Top Tunniste’s Touch ‘n’ Tag” där användaren själv kunde tala in det som skulle märkas på förpackningen. Den andra applikationen var ”speaking medicine packaging” där apotekaren redan på apoteket spelade in dosering mm. Båda projekten föll väl ut, men ingen av dem finns än så länge tillgänglig för allmänheten

För att läsa artikeln, klicka här!

Röst-etiketter

9 juni, 2011

Fick för ett par veckor sedan tips om PenFriend etikettläsare för att göra röstetiketter. En speciell självhäftande etikett fäst på ett föremål och pennan PenFriend används sedan för att spela in ett meddelande som kopplas till den etiketten. Det finns 70 timmar till förfogande för meddelanden så det kan vara ett långt meddelande om man behöver det. Totalt kan pennan kopplas till 1725 etiketter.

Några exempel på användning hittade jag via en YouTube-film: märk medicinburkar med krångliga namn och säg både vilken medicin det är och hur många piller som ska tas och när; märk viktiga papper med en röstetikett för att ange vad de handlar om.  Kan vara ett brev från en myndighet, från skolan, eller ett privat brev från en vän. Med en röstetikett kan de olika dokumenten enkelt skiljas åt, och man behöver inte fråga andra hela tiden vilket brev som är vilket.

För att läsa mer om PenFriend, klicka här!

För att se YouTube-filmen där en blind man berättar (på engelska) om hur han använder PenFriend, klicka här!

Smartphone och ADHD

4 februari, 2011

I mitt förra inlägg skrev jag om ett tids-stöd hjälpmedel för personer med ADHD. Jag har tidigare nämnt Handi och andra program som kan laddas ned i mobiltelefon för att ge stöd vid ADHD. Jag såg idag att det finns några mindre forskningsprojekt som ser på användning av s.k. smartphones. Ett är vid Oslo universitet, där fyra studenter med ADHD använder smartphones som hjälp för att klara studierna. Ett annat projekt är i Danmark, där elever vid två skolor får använda telefonerna. Målet är att utvärdera (från artikel i danska tidningen Specialpedagogik):

  • om behovet for pædagogisk støtte reduceres som ønsket
  • om de unge opnår øget selvstændighed
  • om lærere, pædagoger og de unge oplever at modtage en bedre indsats
  • hvorvidt medarbejderne oplever, at de unge bliver mere selvstændige, at de selv mindsker deres tidsforbrug, og om de oplever forbedringer i indsatsen

För att läsa mer om det danska projektet, klicka här!

För att läsa mer om det norska projektet, klicka här!

Strukturera dagen

28 januari, 2011

Att få struktur på dagen när tidsuppfattning inte finns eller är svag, kan vara svårt. Jag har en vän med ADHD som kan vara uppe hela natten utan att märka att det är dags att gå till sängs. Ett bra hjälpmedel för att få stöd att förstå hur tiden går och hur länge det är kvar till nästa uppgift eller möte, är timstocken. Ett liknande hjälpmedel finns för att strukturera upp dagen, nämligen MEMOdayplanner. Det är månadens hjälpmedel i nyhetsbrevet från HiHandisam. MEMOdayplanner är en whiteboard med en lång vertikal rad med röda diodlampor i vänstra  kanten, bredvid varje lampa står ett klockslag från klockan 7 till klockan 22. På höger sida av whiteboarden finns en liten rad med blå diodlampor som går från klockan 23 till och med klockan 6.

Klockan 07 lyser hela raden med röda lampor, och allt eftersom dagen går så slocknar en lampa i taget för att när klockan passerat 22  är alla röda diodlampor släckta. Då börjar istället raden med blå lampor på höger sida lysa, och visar att nu är det natt. För en person med svag tidsuppfattning är detta ovärderligt, då kan den personen se att nu är det ingen idé att påbörja något som tar tid, för nu ska jag gå och lägga mig.

För att se en instruktionsfilm (på norska) om MEMOdayplanner, klicka här!

För information om timstocken, klicka här!

För en gratis timstock att använda i datorn, klicka här!

Bra övervakning?!

30 november, 2010

En både fascinerande och skrämmande artikel  från CNN berättar om hur sensorer används för att övervaka några äldre människor i USA som vill bo kvar hemma i sin egen bostad. Sensorer har koll på exempelvis sovvanor, ätvanor, var i lägenheten personen befinner sig och hur länge, blodtryck, blodsockernivå och vikt. I artikeln berättar en man om hur bra detta är, för det medför att han kan bo hemma och vara självständig – även om ständigt övervakad. Detta är än så länge något för bara ett fåtal äldre personer, men föreståndaren för Oregon Center for Aging & Technology tror att inom fem år kommer detta att vara norm för alla äldre som vill bo hemma. Han tror att det sedan kommer att sprida sig till alla åldrar.

För att läsa artikeln, klicka här!

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om c.status som finns i Sverige.  Där används sensorer för att tala om när dörrar öppnas eller strykjärn är på och liknande. Den innebär inte samma övervakning som den amerikanska varianten innebär. Eller det kanske det kan?!? Det kanske bara beror på hur många sensorer som kopplas in. Jag inbillar mig i alla fall att vi bevarar integriteten mer i Sverige. I CNN-artikeln ges ett exempel där en son kopplat in övervakningssystemet när föräldern inte var hemma, ”so that he wouldn’t worry”…

För oss som måste kolla igen – och igen – och igen…

21 oktober, 2010

Har du låst och gått hemifrån, men varit tvungen att gå tillbaka och kolla att du verkligen låst? Eller att du stängt fönstret? Eller stängt av spisen? Eller…  Det finns ett talesätt som lyder: det man inte har i huvudet får man ha i benen (dvs. när man glömmer eller snurrar till det får man gå för att kolla, hämta eller leta).

Jag såg idag att det finns ett utmärkt hjälpmedel som sparar på benen, det heter C.status. Det fungerar så att en sensor sätts på det man vill ha koll på, och sensorn skickar signaler till en panel som man kan sätta innanför ytterdörren och som visar aktuell status på det man ha koll på. Det finns också en liten nyckelbricka där man får samma information och som man kan fästa på nyckelringen för att ta med sig när man går ut.  Hjälpmedelsinstitutet har utnämt c.status till månadens hjälpmedel.

För mer information om c.status, klicka här!

Mer för minnet

11 mars, 2010

The New York Times skriver om ett annat hjälpmedel för personer som börjar få minnesproblem, som ex. vid Alzheimers. Det är ett system som kallas Sensecam och är en liten låda med en digital kamera och rörelsemätare, som kan hängas runt halsen. Tanken är att en användare som ex varit på besök i ett museum, ska kunna använda Sensecam för att ta bilder, samtidigt spela in ljud på en bandspelare, och kanske även använda en GPS-enhet. Ett urval av bilderna (valda utifrån hur mycket personen ser på föremålet ifråga, eller för att de på något sätt är nyckelbilder) kan sedan bli ett bildspel som  tillsammans med inspelat tal ska kunna användas för att trigga minnet av det personen varit med om.

Läs artikel här!

Stöd för struktur och minnet

10 mars, 2010

Handi är ett hjälpmedel som bland annat personer med psykiska funktionsnedsättningar kan använda. Det är ett program som kan laddas ned i vanliga mobiler eller handdatorer. (Mobilen behöver ha Windows mobile) Det kan användas som minnesstöd eller för att få struktur i det dagliga livet. Klicka här för att se en person med ADHD och dyslexi som använder programmet.

Det som är bra med Handi är att gränssnittet är utformat för att inte störa eller ställa stora kognitiva krav. Bara lite information och några få valmöjligheter visas samtidigt, symboler gör det enkelt att välja, alarmfunktion ger påminnelser, och en talsyntes kan läsa upp text och symboler.

Handitek släpper snart version 4 och behöver därför testpersoner under våren.  Om du vill vara med, kontakta dem på info@handitek.se för mer information.

För mer information om Handi: Klicka här!

Tryck-knapp

16 februari, 2010

För något år sedan hittade jag en liten ”knapp” som kan användas som auditiv lapp att sätta på exempelvis en anslagstavla, ett kylskåp, en vägg, intill en krok, eller utanför en kontorsdörr. Knappen heter VoiSec.  Det går även att köpa till halsband eller liknande för att användaren ska kunna ha knappen med sig. Det går att spela in meddelanden som är en minut långa. Det finns många sätt att använda den, men den kan exempelvis vara ett minnesstöd och användas för att påminna om något, men även ett lässtöd, då den kan sättas fast bredvid en lapp om något som ska göras och man får texten uppläst (någon behöver alltså först ha spelat in texten i VoiSec-knappen, dvs. en manuell talsyntes :-)).

Häromdagen hittade jag att det finns något större ”knappar” som kan användas för personer med motoriska svårigheter. De kallas kontakter eller brytare, och används för att hoppa över ett eller flera steg i kontakten med datorn. Se exempelvis här, eller här.  Här finns information på engelska om ”switcharna”.