Posts Tagged ‘mobiltelefon’

Två appar för personer med synnedsättning

21 oktober, 2013

Det finns två gratisappar för iPhone (jag har inte kollat om de finns även för Android) som kan vara av intresse för personer som har nedsatt syn eller är blinda.

Den ena heter TapTapSee, VoiceOver måste vara aktiverad för att den ska fungera. Användaren öppnar appen, riktar telefonens kamera mot ett motiv och klickar två gånger på skärmen. Det tas då en bild som programmet tolkar (tar några sekunder) och återger med talsyntesröst vad bilden föreställer. Jag tog ett kort på tangentbordet på min bärbara dator och programmet svarade ”picture 3 is dell svart laptop”. Jag riktade även kameran mot min vattenflaska och programmet läste då upp en del av texten på etiketten.

För att läsa mer om TapTapSee, klicka här!

Den andra appen heter MySmartEye. Appen bygger på att det finns ett stort antal seende s.k. microvolontärer (crowdsource vision) som appen skickar notiser till. Användaren av appen kan ta en bild av valfritt motiv, bilden skickas iväg till en server och notiser går till dessa microvolontärer, där det stora antalet medför att det alltid finns någon som tittar på bilden och ger en skriftlig beskrivning som går tillbaka till den som tog bilden och läses upp av en talsyntes.

För att läsa mer om MySmart Eye, klicka här!  För att se en film om MySmartEye, klicka här!

Lite mer information om MySmartEye (bland annat att Facebook-inloggning krävs för microvolontären) finns här! I den artikeln finns även information om ytterligare intressanta verktyg som är under utveckling, bland annat en Braille mobiltelefon.

Annonser

Mer forskning – nyttan av mobil teknik

31 augusti, 2013

Matthew H. Schneps är en forskare som forskar om hur neurologiska skillnader kan påverka elevers lärande inom naturvetenskap. Hans forskargrupp upptäckte att personer med dyslexi läste text bättre på mobila enheter som exempelvis mobiltelefoner. De har bland annat använt en apparat för att registrera ögonrörelser under läsning och märkt att läsningen gick snabbare och förståelsen ökade.

UNESCO:s hemsida finns en notis med rubriken ”Mobile devices enable reading in those with dyslexia”. För att läsa notisen, klicka här!

I en artikel (Schneps, O’Keeffe, Heffner-Wong och Sonnert, 2010) skriver författarna att det i en genomsnittlig amerikansk kemikurs på ”college”-nivå ingår att läsa omkring 1000 sidor med mer än 300 ämnesspecifika begrepp. Det är text som inte kan skumläsas utan kräver noggrann läsning av detaljer. I artikeln föreslår de att studenter med dyslexi läser texten i en smarttelefon där det bara blir några ord per rad. Det ska lätta bördan på arbetsminnet och hjälpa till att behålla uppmärksamheten.

För att läsa artikeln, klicka här!

 

Språka mera!

12 mars, 2012

Läste en till intressant artikel. Forskare vid universitetet i Aberdeen har utvecklat en ”Portable Sign Language Translator (PSLT)”. Det är en mjukvara som kan användas på mobila enheter (kan vara laptop, netbook, smart telefon, surfplatta) för att stödja teckenspråksanvändare som behöver kommunicera med personer som inte kan teckenspråk.  Man använder kameran på enheten och tecknar framför den, programmet översätter sedan tecknen till text som den andre då kan läsa. Programmet stöder flera teckenspråk, exempelvis British Sign Language och Makaton.

En reflektion som jag får är om detta är en onödig omväg. Om personen ändå har en laptop då kan de väl kommunicera via ett ordbehandlingsprogram. Men jag är inte själv teckenspråksanvändare så jag vet inte om det är en bra lösning eller ej.

För att läsa mer om PSLT, klicka här!

Sök med tal

16 december, 2011

Detta är för en del gammal skåpmat, men jag vill ändå ta upp det här då det är en viktig funktion som jag glömt skriva om. Det finns två applikationer (säkert fler, men det är dessa jag tar nu) som kan användas till att söka på Internet. Den ena är Google Search där man antingen kan tala in (finns inte svenska än) det man vill söka efter, eller ta ett kort på en text. Jag testade att med min iPad2 ta ett kort på framsidan på en bok. Programmet klarade lätt av att identifiera vilken bok det var och gav lista på sökresultat kopplade till boken.

Det andra programmet är Dragon Search. Där kan man tala in på svenska det man vill söka efter på Google. Programmet har en bra röstigenkänning och det blir oftast helt rätt.

Applikationerna kan laddas ned till iPhone och iPad via Appstore, och för Android-telefoner via exempelvis Android market.

Captura Talk

17 mars, 2011

Det har en tid funnits program som kan laddas ned i vissa mobiltelefoner, ta kort på text, OCR-tolka kortet, och läsa upp texten med talsyntes. Captura Talk är ett sådant program. Fanns tidigare att köpa via Svensk Talteknologi, men när jag letar nu på deras hemsida så är den borttagen. (Kanske för att det nu finns mycket billigare applikationer att köpa till iPhone och Android-telefoner.)

I vilket fall som helst så hittade jag ett YouTube-klipp där historien bakom tekniken sägs komma från KGB. Det lär ha varit en ”KGB-gadget”, ett spion-verktyg som spioner använde för att kopiera hemliga dokument. Jag inkluderar filmen här nedan.

Smartphone och ADHD

4 februari, 2011

I mitt förra inlägg skrev jag om ett tids-stöd hjälpmedel för personer med ADHD. Jag har tidigare nämnt Handi och andra program som kan laddas ned i mobiltelefon för att ge stöd vid ADHD. Jag såg idag att det finns några mindre forskningsprojekt som ser på användning av s.k. smartphones. Ett är vid Oslo universitet, där fyra studenter med ADHD använder smartphones som hjälp för att klara studierna. Ett annat projekt är i Danmark, där elever vid två skolor får använda telefonerna. Målet är att utvärdera (från artikel i danska tidningen Specialpedagogik):

  • om behovet for pædagogisk støtte reduceres som ønsket
  • om de unge opnår øget selvstændighed
  • om lærere, pædagoger og de unge oplever at modtage en bedre indsats
  • hvorvidt medarbejderne oplever, at de unge bliver mere selvstændige, at de selv mindsker deres tidsforbrug, og om de oplever forbedringer i indsatsen

För att läsa mer om det danska projektet, klicka här!

För att läsa mer om det norska projektet, klicka här!

Video om kompenserande hjälpmedel

5 januari, 2011

Jag hittade en trevlig video på youtube som visar ett stort antal kompenserande hjälpmedel ”in action”, dvs. personer som använder teknik i vardagen. Det ger en översikt över en del teknik för framför allt fysiska funktionsnedsättningar.

För att se videon, klicka här!

Mer och mer

14 december, 2010

kommer de funktioner som kompenserande hjälpmedel erbjuder, att finnas inbäddade i teknik eller program som erbjuds till alla. Ett sådant bra exempel är den sökmetod som Oribi utvecklat för att underlätta för personer med dyslexi, där man kan skriva ord som de låter (alltså felstavat) och sökmotorn hittar ändå det ord man menar. Den funktionen, som alla har nytta av, finns sedan ett bra tag tillbaka på nationalencyklopedins hemsida. Gå till ne.se och pröva,  skriv in ex. ”schifonje”, så svarar programmet ”Menade du chiffonjé”.

Syntetisk tal (talsyntes, text-till-tal) för uppläsning av text är ett annat exempel på tekniska lösningar som sprider sig, ex. via billiga applikationer för att läsa upp text med hjälp av mobiltelefoner (se annat inlägg här). Även andra vägen med tal-till-text sprids alltmer, ex. i mobiltelefoner. Ett flertal mobiltelefoner har röststyrning sen ett bra tag tillbaka. Även min Nokia har en sådan upptäckte jag precis, trots att den inte är helt ny. Jag håller en knapp nedtryckt så aktiveras röststyrning och jag kan säga namnet på den jag vill ringa upp, så slår telefonen  ”själv” numret.  Jag har prövat det några gånger och det fungerade bra. Ett villkor är förstås att man har personen inlagd i telefonens kontaktlista. Det fungerade inte att säga telefonnumret. Det gör det däremot i iPhone. Där fungerar röststyrning för uppringning och för att spela musik.

För att se om röststyrning i iPhone, klicka här!

För att se om röststyrning i Sony Ericsson, klicka här!

iPod Touch

8 december, 2010

har flera inbyggda funktioner som nästan gör ytterligare kompensatoriska hjälpmedel onödiga. Det finns röststyrning, och ”voice over”- skärmläsare som läser upp det som står på skärmen.  Uppläsningshastigheten går att justera, och du kan ställa in så den läser bokstav för bokstav eller ord för ord. När du skriver kan programmet säga vilken bokstav du tryckt på, det försöker gissa vilket ord du skriver (ordprediktion) och den föreslår rätt stavning om något blir fel. Det finns röster för 21 språk, och det finns zoom-funktion. Kort sagt, det verkar vara ett fantastiskt ”kompensatoriskt hjälpmedel”!

För att läsa mer om iPod Touchs ”accessibility”  funktioner, klicka här!

Stöd för tid

29 oktober, 2010

Särnät påminde i sitt sista nyhetsbrev om de så kallade tids-stockarna och andra linjära klockor, alltså där tiden mäts linjärt. Det ger ett stöd för personer med svag tidsuppfattning, vilket ex. personer med Aspergers syndrom eller autism kan ha. Länken leder till en kort film som visar principen för klockorna.

För att se filmen, klicka här! (jag hade problem att se filmen i Firefox, men med Explorer gick det bra)

I Särnäts nyhetsbrev tipsades också om DeltaTime som är ett gratisprogram till mobiltelefon. Det är  ett stoppur som visar hur mycket tid som passerat. Det kan alltså vara ett komplement till de linjära klockorna, vilka visar hur mycket tid som är kvar. DeltaTime fungerar bara i mobiler med Windows Mobile, men en sökning via Google visar att det finns stoppur till en mängd olika telefonsorter. Det är bara att söka på med andra ord så hittar du säkert en som passar din telefon.

Länk till DeltaTime, klicka här!