Posts Tagged ‘översättning’

Skannerpennor

7 november, 2010

Jag brukar ibland när jag läser en tidning på engelska, ha en skannerpenna till hands. Ibland dyker det upp ett ord som jag tror jag vet vad det betyder men jag är inte helt säker, och jag anar att den exakta betydelsen är viktig för sammanhanget. Då tar jag pennan, drar den över ordet och får det direkt översatt, och uppläst med talsyntes som finns i pennan. Enkelt och snabbt. Den möjligheten finns för fler språk, ex. tyska, franska och spanska. När jag var in på hemsidan hos ett företag som säljer pennan såg jag att de även säljer pennor som översätter kinesisk text till engelska.

För att läsa mer om skannerpenna med kinesiska, klicka här!

Annonser