Posts Tagged ‘skrivstöd’

Tips om tala-app för iPhone/iPad

8 oktober, 2013

Det finns sedan länge en gratis applikation som heter Dragon dictation där man kan tala/diktera på svenska och programmet skriver det man säger. Har nu fått tips om en liknande app som kostar 19 kronor och som heter Voice Assistant. Det programmet har fler funktioner och även fler språk. Jag har själv prövat att diktera på engelska, spanska, hebreiska och arabiska. Det jag dikterar kan jag sedan skicka som sms, e-post, facebook, eller kopiera för att lägga in i ordbehandlingsprogram.

Annonser

Forskningsartikel om nyttan med datorer i läs- och skrivinlärning

16 april, 2013

Fick idag tips om en ny artikel som är som man säger ”in press”, dvs på väg att bli publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Det är forskare från Örebro universitet, Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund, som tittat närmare på en metod som kallas “Integrated Write to Learn” (iWTR). De menar sig ha empiriskt stöd för att metoden är effektiv i läs- och skrivinlärningen. Enligt Grönlund så lär sig barnen läsa snabbare när de använder datorer i sitt skrivande:

”det vill säga de får upp hastigheten i läsningen, men framför allt förbättras skrivandet och kommunikationsförmågan oerhört mycket. Eleverna skriver längre texter med bättre struktur, tydligare innehåll och ett mer genomarbetat språk” (från intervju med Grönlund publicerad på Örebro universitets hemsida).

För att läsa forskningsartikeln (på engelska), klicka här!

Sök med tal

16 december, 2011

Detta är för en del gammal skåpmat, men jag vill ändå ta upp det här då det är en viktig funktion som jag glömt skriva om. Det finns två applikationer (säkert fler, men det är dessa jag tar nu) som kan användas till att söka på Internet. Den ena är Google Search där man antingen kan tala in (finns inte svenska än) det man vill söka efter, eller ta ett kort på en text. Jag testade att med min iPad2 ta ett kort på framsidan på en bok. Programmet klarade lätt av att identifiera vilken bok det var och gav lista på sökresultat kopplade till boken.

Det andra programmet är Dragon Search. Där kan man tala in på svenska det man vill söka efter på Google. Programmet har en bra röstigenkänning och det blir oftast helt rätt.

Applikationerna kan laddas ned till iPhone och iPad via Appstore, och för Android-telefoner via exempelvis Android market.

Stavningstöd för iPhone och iPad

25 november, 2011

Fick idag tips om ett bra gratisprogram för iPhone eller iPad. Det är en ordlista med stavningsstöd, Svenska Akademiens ordlista (SAOL) . Programmet har en ”felstavningsfunktion” vilket innebär att man kan skriva ett ord som det låter men ändå komma till rätt ord i ordlistan. Ladda ned programmet i din iPhone eller iPad och pröva själv genom att skriva in ett ord som det låter, exempelvis schornal. Det finns även med något de kallar ”korsordshjälp” där man kan skriva in de bokstäver man vet och sätta stjärna för de man inte vet. De ger som exempel ”ak****i”, för vilket programmet föreslår ”akademi”. Detta kan förstås också användas för att hitta ord man är osäker på hur det stavas.

För att komma till plats där kan ladda ned programmet, klicka här!

Dictera mera!

26 augusti, 2011

Nu finns Dragon Dictation som en GRATIS applikation för iPhone och iPad! Det är ett taligenkänningsprogram som låter dig diktera och den skriver det du säger. Applikationen har funnits länge som ett regelrätt datorprogram, Dragon Dictate eller Dragon Naturally Speaking. Som datorprogram har den fler funktioner och kan användas för att skriva i ex. Word. Som applikation är den begränsad, men jag har testat applikationen i iPad och den fungerar hyfsat bra. Den går dock inte att ha öppen och använda när du vill skriva i ett annat program, eftersom iPad inte har den funktionen att man kan köra två program samtidigt. Du kan i alla fall diktera in ex. ett sms-meddelande och kopiera det och klistra in det i ett annat program. Eller du kan diktera in ett meddelande och e-posta det direkt från programmet. Det finns också så du kan skicka det du dikterar till Facebook och Twitter.

För att komma till sida där du kan ladda ned applikationen, klicka här!

Alternativa verktyg för alla datorer?

20 juni, 2011

Jag har i något tidigare inlägg påpekat att jag inte känner till hur de alternativa verktygen (kompensatoriska hjälpmedlen) fungerar i Mac-datorer. Nu har jag hittat en hemsida som råder bot på det. På specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida finns en uppräkning av hur olika alternativa verktyg fungerar i Windows Vista, Windows XP, MacOS och Ubuntu (Linux).

För att se SPSM:s beskrivning av hur verktygen fungerar i de olika operativsystemen, klicka här!

Studieteknik

17 mars, 2011

Jag hittade ett till bra klipp på YouTube. Detta handlar om de studiestrategier en kvinna med dyslexi, Emma Jefferies, använde under sin forskarutbildning för att klara av att skriva doktorsavhandlingen. Hennes strategi var en 3-tänk-process, där talsyntes spelade en viktig roll.

1. Critical thinking. Det första steget var att göra en ”mapping”, en tankekarta över de tankar hon fått efter att ha dykt djupt ner i litteratur, sökt vilka forskare finns inom forskningsfältet, vilka bör hon ha med, argument för och emot det, osv.  Kartan förde hon över till ett Word-dokument och arbetade igenom argumenten mer noggrant utifrån kritiskt tänkande.

2. I detta tänk-steg tar hon Word-dokumentet och arbetar igenom det noga med argument och referenser. Därefter tar hon det hon skrivit till sin ”dyslexia tutor” som går igenom det tillsammans med henne, och ställer frågor om texten, ex. är det X du försöker säga här, eller är det Y?

3. Voicing. I det sista tänk-steget tar hon sitt manus, printar ut det, har det framför sig och låter samtidigt en talsyntes läsa upp texten. På så sätt går hon igenom argumenten, och hör dem ”i sitt huvud” och kan då höra vad som inte passar in,  och göra en markering i texten. Denna ”voicing” upplevde hon som mycket uttröttande, men nödvändig.

Efter steg 3 kände hon sig trygg i att låta andra få läsa manuset. Hon sände det tillsammans med nyckelfrågor (om sådant hon identifierat som viktigt att få feedback på) till ett antal personer. Svaren hon fick på frågorna reflekterade hon sedan över, funderade över varför de svarat som de gjort, och ibland behövde hon gå tillbaka till steg 1 igen.

Klicka på klippet nedan för att starta uppspelningen. På hennes hemsida finns filmklipp med hennes handledare, ”dyslexia tutor” och kollegor.

AAC

27 januari, 2011

AAC är förkortning för Augmentative and Alternative Communication. Med det avses ”förstärkt” kommunikation med personer som har svårt att producera eller förstå talat eller skrivet språk. Dvs för kommunikationen används någon form av hjälpmedel eller stöd. Det kan exempelvis vara en person med CP som behöver stöd för att kunna göra sig förstådd, eller kanske en person med afasi. Eller den som pratar med en person med språkstörning kan behöva använda någon form av hjälpmedel för att göra sig förstådd.

Orsaken till detta inlägg är att jag hittade en portal där det finns grafiskt material som kan användas för att underlätta kommunikation med personer med någon form av språkstörning. Portalen heter ARASAAC och informationen finns på engelska, spanska och portugisiska (från Brasilien). Du byter språk genom att högst upp till höger klicka på välkommen på det språk du vill använda (dvs klicka på welcome om du vill använda engelska). Det finns en hel del intressant material på portalen, exempelvis för att göra eget material. Om du klickar på ett pictogram, så kommer det upp översättning av det pictogrammet till över tio språk, med en högtalare intill så du kan få det uppläst på de olika språken.

För att komma till portalen, klicka här!


Smartpen

19 december, 2010

Jag minns inte om jag tagit upp detta verktyg förut, men jag hittade nu en film som demonstrerar den på ett bra sätt så jag nämner den i alla fall. Det jag pratar om är pulse smartpen från Livescribe. Den säljs numera (sedan denna hösten) i Sverige, och är en ny sorts hjälpmedel som tangerar det jag skrev om i förra inlägget, dvs hjälpmedel som erbjuds inbäddat i teknik som erbjuds till alla.  Smartpen är en penna med inbyggd ”kamera” och mikrofon. När du ska skriva klickar du med pennan på ”play” och pennan registrerar sedan allt du skriver samtidigt som den spelar in ljud. Det innebär att du inte behöver skriva ord för ord vad som sägs ex. på en föreläsning, utan du kan skriva några enstaka stödord och så får du en inspelning av ljudet som stöd. När lektionen är över klickar du på ”stopp”. Du kan sen föra över text + ljudfil till datorn, eller du kan direkt gå till dina stödanteckningar och klicka på dem. Pennan återger då de delar från ljudfilen som spelades in samtidigt som du skrev just den anteckning som du klickade på. Låter kanske krångligt, men jag har testat pennan och den är mycket enkel att lära sig. Se den film som jag nämnde så förstår du mer. (Man kan förstås använda pennan som en vanlig bläckpenna utan att spela in något alls. )

(Jag skrev ”kamera” ovan, då det inte är en kamera som ex i en mobiltelefon. Kameran i pennan registrerar enbart vad och var du skriver på papperet i förhållande till de miljoner små prickar som finns på det.)

För att se filmen, klicka här!

För att komma till ett av företagen som säljer pennan i Sverige, klicka här!

För informationsfilmer mm från företaget som säljer pennan i USA, klicka här!

iPod Touch

8 december, 2010

har flera inbyggda funktioner som nästan gör ytterligare kompensatoriska hjälpmedel onödiga. Det finns röststyrning, och ”voice over”- skärmläsare som läser upp det som står på skärmen.  Uppläsningshastigheten går att justera, och du kan ställa in så den läser bokstav för bokstav eller ord för ord. När du skriver kan programmet säga vilken bokstav du tryckt på, det försöker gissa vilket ord du skriver (ordprediktion) och den föreslår rätt stavning om något blir fel. Det finns röster för 21 språk, och det finns zoom-funktion. Kort sagt, det verkar vara ett fantastiskt ”kompensatoriskt hjälpmedel”!

För att läsa mer om iPod Touchs ”accessibility”  funktioner, klicka här!