Posts Tagged ‘språkutveckling’

Inte teknikstöd

28 juli, 2010

men intressant ändå är en artikel om ett program som kallas för LENA (Language ENvironment Analysis), och som automatiskt spelar in och analyserar de ljud som spädbarn och små barn uttalar innan de lärt sig tala ordentligt. Forskarna menar att det med LENA är möjligt att urskilja de barn som har autism och försenad språkutveckling och därigenom tidigt kunna sätta in stöd och träning.

Läs hela artikeln: klicka här!

Annonser