Posts Tagged ‘taligenkänning’

Robot-lärare i engelska?!

30 augusti, 2011

Såg en notis som jag tyckte var intressant med tanke på att det kan vara en utmaning för personer i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att lära sig engelska. En professor från Pasadena, USA, har utvecklat en robot som undervisar elever i engelska som andra språk. Med robot avses här ett interaktivt datorprogram med ”artificiell intelligens”, det anpassar svaren och lär av sina misstag.

Roboten kan ”detect the 800 most common errors learning English-speakers make… and know all the irregular verbs, provide different tenses, explain grammatical terms and give advice on how to learn English”. Det går att ställa frågor genom att skriva i datorprogrammet, och det är även möjligt för personer med taligenkänningsprogram att tala in frågor.

För att testa roboten Michelle, klicka här! (under bilden av henne ska du skriva in din text eller frågor)

För att läsa mer om roboten, klicka här!

 

 

Annonser

Dictera mera!

26 augusti, 2011

Nu finns Dragon Dictation som en GRATIS applikation för iPhone och iPad! Det är ett taligenkänningsprogram som låter dig diktera och den skriver det du säger. Applikationen har funnits länge som ett regelrätt datorprogram, Dragon Dictate eller Dragon Naturally Speaking. Som datorprogram har den fler funktioner och kan användas för att skriva i ex. Word. Som applikation är den begränsad, men jag har testat applikationen i iPad och den fungerar hyfsat bra. Den går dock inte att ha öppen och använda när du vill skriva i ett annat program, eftersom iPad inte har den funktionen att man kan köra två program samtidigt. Du kan i alla fall diktera in ex. ett sms-meddelande och kopiera det och klistra in det i ett annat program. Eller du kan diktera in ett meddelande och e-posta det direkt från programmet. Det finns också så du kan skicka det du dikterar till Facebook och Twitter.

För att komma till sida där du kan ladda ned applikationen, klicka här!

Repeated reading – revisited

15 augusti, 2011

Några studenter i datavetenskap från Waikato University, Nya Zealand, har skapat ett dataprogram som de anser kunna hjälpa barn med lässvårigheter.  Studenterna utgick från metoden upprepad läsning när de skapade programmet.  Det är en metod som brukar användas för elever som inte fått igång sin läsning eller som inte har läsflyt. Eleven får då läsa en kort text flera gånger, samtidigt som läraren varje gång antecknar antal fel och hur lång tid läsningen tar. När eleven läser texten flytande väljs en ny text. Lärarens anteckningar används för att eleven ska kunna se att läsningen förbättrats.

I datorprogrammet är det först ”datorn” som flera gånger läser upp en text för eleven (talsyntes), samtidigt som en markering visar vilket ord som läses så eleven kan följa med. Därefter får eleven läsa texten själv i en mikrofon (taligenkänning), och en likadan markering visar vilket ord eleven läser. Programmet är än så länge bara en prototyp, men studenterna hoppas att de tester de gör nu ska kunna få till ett bra program som kan användas i utvecklingsländer med hög analfabetism. Jag ser stor användning för programmet även här i Sverige. Med tanke på att metoden är relativt dyr att använda då den kräver en-till-en undervisning så kan inte alla elever som behöver det få sådan undervisning. Den lärar-ledda undervisningen borde reserveras för elever som har störst svårigheter, och datorprogrammet skulle kunna användas för övriga. Tycker jag…

För att läsa artikeln, klicka här!

 

 

Taligenkänning

29 december, 2009

Hmm, två inlägg på samma dag!?!

Nåväl, detta är intressant så jag måste skriva om det också. En av Googles topmän (har varit med i att utveckla sökmotorn och Google translate) säger att nästa som kommer är taligenkänning och ”talande datorer är framtiden”. Peter Norvig från Google, säger att de ser på hur man ska kunna tala till datorn och att där är talad engelska kanske inte det bästa utan användning av vissa nyckelord borde fungera bättre.  Att kunna tala till datorn istället för att skriva är intressant med tanke på personer med skrivsvårigheter. Det finns program som Voice Xpress där man kan tala på svenska och datorn skriver, men det fungerar än så länge inte så bra för personer med dyslexi.

Klicka här! för att läsa mer i artikeln med Norvig.