Posts Tagged ‘talstöd’

Prat-mail

15 december, 2011

Göteborg har föredömligt startat en tjänst för elever som behöver stöd i att läsa upp text i e-post. Öppna e-postmeddelandet, klicka så läses texten upp. Tjänsten finns som en ”molntjänst”, dvs det är tillgängligt från en server via Internet. Det innebär att inget behöver installeras utan det är tillgängligt överallt där man loggar in.

För att läsa om talstödet och se en presentationsvideo, klicka här!

Annonser

Testa att använda pictogram

22 augusti, 2011

”Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva.” Det är alltså bilder som illustrerar händelser eller ting, och används av personer med begränsad kommunikationsförmåga. Via SPSM finns ”Picto online” som erbjuder en möjlighet att göra pictogram online och ladda ned/skriva ut dem.  Du kan exempelvis skapa ett dagsschema som du sparar på en dator eller skriver ut. Det finns färdiga pictobilder eller också kan du använda egna foton. Testa själv på deras hemsida (begränsad demo-version).

För att komma till hemsidan för Picto online, klicka här!

För att ladda ned pdf-broschyr om vad pictogram är, klicka här!

Det finns en film som visar hur du kan använda Picto online. För att se filmen, klicka här!

Alternativa verktyg för alla datorer?

20 juni, 2011

Jag har i något tidigare inlägg påpekat att jag inte känner till hur de alternativa verktygen (kompensatoriska hjälpmedlen) fungerar i Mac-datorer. Nu har jag hittat en hemsida som råder bot på det. På specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida finns en uppräkning av hur olika alternativa verktyg fungerar i Windows Vista, Windows XP, MacOS och Ubuntu (Linux).

För att se SPSM:s beskrivning av hur verktygen fungerar i de olika operativsystemen, klicka här!

AAC

27 januari, 2011

AAC är förkortning för Augmentative and Alternative Communication. Med det avses ”förstärkt” kommunikation med personer som har svårt att producera eller förstå talat eller skrivet språk. Dvs för kommunikationen används någon form av hjälpmedel eller stöd. Det kan exempelvis vara en person med CP som behöver stöd för att kunna göra sig förstådd, eller kanske en person med afasi. Eller den som pratar med en person med språkstörning kan behöva använda någon form av hjälpmedel för att göra sig förstådd.

Orsaken till detta inlägg är att jag hittade en portal där det finns grafiskt material som kan användas för att underlätta kommunikation med personer med någon form av språkstörning. Portalen heter ARASAAC och informationen finns på engelska, spanska och portugisiska (från Brasilien). Du byter språk genom att högst upp till höger klicka på välkommen på det språk du vill använda (dvs klicka på welcome om du vill använda engelska). Det finns en hel del intressant material på portalen, exempelvis för att göra eget material. Om du klickar på ett pictogram, så kommer det upp översättning av det pictogrammet till över tio språk, med en högtalare intill så du kan få det uppläst på de olika språken.

För att komma till portalen, klicka här!


Video om kompenserande hjälpmedel

5 januari, 2011

Jag hittade en trevlig video på youtube som visar ett stort antal kompenserande hjälpmedel ”in action”, dvs. personer som använder teknik i vardagen. Det ger en översikt över en del teknik för framför allt fysiska funktionsnedsättningar.

För att se videon, klicka här!

iPod Touch

8 december, 2010

har flera inbyggda funktioner som nästan gör ytterligare kompensatoriska hjälpmedel onödiga. Det finns röststyrning, och ”voice over”- skärmläsare som läser upp det som står på skärmen.  Uppläsningshastigheten går att justera, och du kan ställa in så den läser bokstav för bokstav eller ord för ord. När du skriver kan programmet säga vilken bokstav du tryckt på, det försöker gissa vilket ord du skriver (ordprediktion) och den föreslår rätt stavning om något blir fel. Det finns röster för 21 språk, och det finns zoom-funktion. Kort sagt, det verkar vara ett fantastiskt ”kompensatoriskt hjälpmedel”!

För att läsa mer om iPod Touchs ”accessibility”  funktioner, klicka här!

Stöd för struktur och minnet

10 mars, 2010

Handi är ett hjälpmedel som bland annat personer med psykiska funktionsnedsättningar kan använda. Det är ett program som kan laddas ned i vanliga mobiler eller handdatorer. (Mobilen behöver ha Windows mobile) Det kan användas som minnesstöd eller för att få struktur i det dagliga livet. Klicka här för att se en person med ADHD och dyslexi som använder programmet.

Det som är bra med Handi är att gränssnittet är utformat för att inte störa eller ställa stora kognitiva krav. Bara lite information och några få valmöjligheter visas samtidigt, symboler gör det enkelt att välja, alarmfunktion ger påminnelser, och en talsyntes kan läsa upp text och symboler.

Handitek släpper snart version 4 och behöver därför testpersoner under våren.  Om du vill vara med, kontakta dem på info@handitek.se för mer information.

För mer information om Handi: Klicka här!

Talstöd

28 december, 2009

Jag kommer att berätta om spännande produkter som erbjuder teknikstöd för olika funktionsnedsättningar, inte bara för dyslexi. En sådan produkt kan du klicka här! för att se den demonstreras. Produkten heter MegaBee och kan hjälpa personer med svårigheter att tala.

Mycket finurligt low-tech lösning där de har hittat ett sätt att genom blinkningar snabbt stava ord, eller få fram förprogrammerade meningar.