Posts Tagged ‘talsvårighet’

Testa att använda pictogram

22 augusti, 2011

”Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva.” Det är alltså bilder som illustrerar händelser eller ting, och används av personer med begränsad kommunikationsförmåga. Via SPSM finns ”Picto online” som erbjuder en möjlighet att göra pictogram online och ladda ned/skriva ut dem.  Du kan exempelvis skapa ett dagsschema som du sparar på en dator eller skriver ut. Det finns färdiga pictobilder eller också kan du använda egna foton. Testa själv på deras hemsida (begränsad demo-version).

För att komma till hemsidan för Picto online, klicka här!

För att ladda ned pdf-broschyr om vad pictogram är, klicka här!

Det finns en film som visar hur du kan använda Picto online. För att se filmen, klicka här!

Annonser

AAC

27 januari, 2011

AAC är förkortning för Augmentative and Alternative Communication. Med det avses ”förstärkt” kommunikation med personer som har svårt att producera eller förstå talat eller skrivet språk. Dvs för kommunikationen används någon form av hjälpmedel eller stöd. Det kan exempelvis vara en person med CP som behöver stöd för att kunna göra sig förstådd, eller kanske en person med afasi. Eller den som pratar med en person med språkstörning kan behöva använda någon form av hjälpmedel för att göra sig förstådd.

Orsaken till detta inlägg är att jag hittade en portal där det finns grafiskt material som kan användas för att underlätta kommunikation med personer med någon form av språkstörning. Portalen heter ARASAAC och informationen finns på engelska, spanska och portugisiska (från Brasilien). Du byter språk genom att högst upp till höger klicka på välkommen på det språk du vill använda (dvs klicka på welcome om du vill använda engelska). Det finns en hel del intressant material på portalen, exempelvis för att göra eget material. Om du klickar på ett pictogram, så kommer det upp översättning av det pictogrammet till över tio språk, med en högtalare intill så du kan få det uppläst på de olika språken.

För att komma till portalen, klicka här!


Dropbox

9 december, 2010

I dagens Metro står om en gratis applikation (gratis lagring upp till 2GB) som heter Dropbox, och som är för bland annat iPhone och Android. Den kan användas som namnet säger för att lägga ned saker i en ”låda”, ex. dokument, kort, filmer. Den lådan kan man sedan komma åt var som helst där man har internetuppkoppling. Det ska också vara enkelt att dela med sig av det man har i lådan. Jaha, kanske du undrar, vad har detta med kompenserande hjälpmedel att göra? När jag läste om Dropbox så tänkte jag att den borde vara bra för personer med tal- eller skrivsvårigheter. ”Dela ut” boxen till personer som du vill kommunicera med så de kan titta i boxen om de vill. Ta ett kort med mobilen, placera kortet i boxen och den du kommunicerar med kan ta del av kortet i boxen. Det finns många fler möjligheter, men detta var min första tanke när jag läste om Dropbox.

För att läsa mer om Dropbox, klicka här!

Messa med symboler

28 september, 2010

Det har precis kommit ut en rapport från ett projekt som jag tycker är intressant, projektet Messa med symboler. De har låtit 7 personer med kognitiv funktionsnedsättning testa att använda symboler istället för bokstäver när de skriver sms. Målgruppen har varit personer med sådan funktionsnedsättning som ”påverkar förmågan att göra sig förstådd samt förmågan att skriva och förstå skriftlig kommunikation”. Det står inte i rapporten att någon av deltagarna har dyslexi, men jag tror att detta skulle kunna vara intressant för alla som har stora läs- och skrivsvårigheter. Deltagarna har framför allt använt MicroRolltalk och Handifon som är en kombination av mobiltelefon och handdator. Symbolerna kunde användas för att skriva egna meningar eller för att få färdiga fraser. Det fanns talsyntes som kunde läsa upp text eller det symbolerna stod för. Resultatet av projektet var mycket positivt, med bland annat ökat självförtroende och självständighet.

För mer information om projektet och om att messa med symboler, klicka här!

SMS

3 maj, 2010

Att ”messa” är dagens ungdomars sätt att uttrycka sig. De skickar sms till varandra även om de är i samma rum!

Det finns ett svenskt projekt som sett på hur ungdomar som inte kan läsa, skriva eller prata, ska kunna använda sms. Projektet heter ”messa med symboler”.

För mer information om projektet och för att själv pröva att ”messa med symboler”, klicka här!

Talstöd

28 december, 2009

Jag kommer att berätta om spännande produkter som erbjuder teknikstöd för olika funktionsnedsättningar, inte bara för dyslexi. En sådan produkt kan du klicka här! för att se den demonstreras. Produkten heter MegaBee och kan hjälpa personer med svårigheter att tala.

Mycket finurligt low-tech lösning där de har hittat ett sätt att genom blinkningar snabbt stava ord, eller få fram förprogrammerade meningar.