Posts Tagged ‘teckenspråk’

Språka mera!

12 mars, 2012

Läste en till intressant artikel. Forskare vid universitetet i Aberdeen har utvecklat en ”Portable Sign Language Translator (PSLT)”. Det är en mjukvara som kan användas på mobila enheter (kan vara laptop, netbook, smart telefon, surfplatta) för att stödja teckenspråksanvändare som behöver kommunicera med personer som inte kan teckenspråk.  Man använder kameran på enheten och tecknar framför den, programmet översätter sedan tecknen till text som den andre då kan läsa. Programmet stöder flera teckenspråk, exempelvis British Sign Language och Makaton.

En reflektion som jag får är om detta är en onödig omväg. Om personen ändå har en laptop då kan de väl kommunicera via ett ordbehandlingsprogram. Men jag är inte själv teckenspråksanvändare så jag vet inte om det är en bra lösning eller ej.

För att läsa mer om PSLT, klicka här!

Annonser

TPB:s katalog + Libris = Sant

30 november, 2011

Från och med 1/1 2012 finns TPB:s katalog med talböcker tillgänglig via Libris. Det innebär att det blir enklare för högskolestudenter att söka litteratur och få fram om de finns i talboksformat, oavsett var studenten studerar.

För att lyssna på video med Roland Esaiasson från TPB där han bland annat berättar om detta, klicka här! Videon är intressant att lyssna på då Roland berättar om TPB:s arbete och hur deras tjänster utvecklas.

Förresten har användningen av talböcker generellt i samhället ökat dramatiskt på senare år efter att ”egen nedladdning” blivit möjlig för talboksanvändare. Kanske, spekulerar jag, beror det på att då kan användarna ladda hem vilka böcker de vill utan att någon annan behöver se och ha synpunkter. Det kan också bero på att nu kan man ladda hem till, och lyssna på, talböcker i mobiltelefoner och surfplattor. Mer tillgängliga böcker med andra ord!

Ny ”mus”?

28 februari, 2011

Microsoft har en teknisk lösning som kallas Kinect teknik. Den känner av rörelser och röstkommandon.  I en artikel i New York Times spekuleras om det är den nya tidens ”mus”, det vill säga istället för att hålla i en mus och klicka så rör man sin hand framför skärmen och ”klickar” genom att ”klicka” i luften. Forskare hos Microsoft använder sig av Kinect tekniken för att få datorn att känna igen olika fysiska objekt.  Kinect utvecklades för xbox (en spelkonsol) och består av en 3-D kamera och en mikrofon som registrerar rörelser (ungefär som Wii gör).

Kinect-kameran kan anslutas till vanlig dator via USB-kontakt, och det är där som utvecklingen blir intressant, anser jag, i relation till kompensatoriska hjälpmedel. Med hjälp av kameran skulle en användares rörelser kunna tolkas om till olika kommandon eller för kommunikation. I en artikel av Suzanne Robitaille publicerad i Ablebody, resoneras runt Kinect kopplat till spel i Xbox. Hon nämner där möjligheten att använda Kinect-kameran kopplat till teckenspråk. I filmen nedan ges ett exempel på hur Kinect-tekniken kan användas för att styra datorn.

För att läsa artikeln i New York Times, klicka här!

För att läsa artikeln från Ablebody, klicka här!

Kinect SwimBrowser – Swim the Web from David Stolarsky on Vimeo.

AAC

27 januari, 2011

AAC är förkortning för Augmentative and Alternative Communication. Med det avses ”förstärkt” kommunikation med personer som har svårt att producera eller förstå talat eller skrivet språk. Dvs för kommunikationen används någon form av hjälpmedel eller stöd. Det kan exempelvis vara en person med CP som behöver stöd för att kunna göra sig förstådd, eller kanske en person med afasi. Eller den som pratar med en person med språkstörning kan behöva använda någon form av hjälpmedel för att göra sig förstådd.

Orsaken till detta inlägg är att jag hittade en portal där det finns grafiskt material som kan användas för att underlätta kommunikation med personer med någon form av språkstörning. Portalen heter ARASAAC och informationen finns på engelska, spanska och portugisiska (från Brasilien). Du byter språk genom att högst upp till höger klicka på välkommen på det språk du vill använda (dvs klicka på welcome om du vill använda engelska). Det finns en hel del intressant material på portalen, exempelvis för att göra eget material. Om du klickar på ett pictogram, så kommer det upp översättning av det pictogrammet till över tio språk, med en högtalare intill så du kan få det uppläst på de olika språken.

För att komma till portalen, klicka här!


Mobiltelefon för döva

29 december, 2009

Ett speciellt videokonferensprogram i mobiltelefonen gör så att personer med hörselskada kan använda mobiltelefon för att tala teckenspråk istället för att skicka textmeddelanden. Det är forskare i USA som har utvecklat detta program. De studerade hur döva använder teckenspråket, och såg att de ofta bara använde en hand samt att de använder ansiktuttryck i kommunikationen. De fokuserade därför på att få hand/ansikte tydligt och arbetade fram en komprimering av video som ger snabb och tydlig bild. En smart lösning, där programmet ”känner av” om användaren tecknar själv eller lyssnar på den andre och anpassar sändkvaliten efter det, gör att batteriet sparas.

Klicka här! för att läsa mer.

Programmet testas nu av en grupp användare med hörselskada och forskarna arbetar på att få ned kostnaden för programmet så det ska bli användarvänligt till rimlig kostnad. Förhoppningsvis kommer det snart att spridas även till lilla Sverige.