Posts Tagged ‘undervisning’

Ny bok

14 februari, 2014

Det har kommit ut en ny bok som jag tror kan vara användbar:

”Hjälpmedelsboken Grundskola – Gymnasium”

av Gunilla Gerland. Hon har tidigare gett ut ”Hjälpmedelsboken – Psykiska funktionsnedsättningar” som jag tycker är mycket bra.

För att komma till Pavus butik som säljer boken, klicka här!

Annonser

Matte-hjälp för tjejer

18 mars, 2010

Här är ett roligt projekt som utgår från att flickor behöver mer känslomässigt stöd än pojkar. Forskarna har utvecklat ett datorprogram som med sensorer och kamera ”läser av” hur flickorna mår och anpassar undervisningen i matematik därefter. Mellan 70-80% rätt fick programmet när det avgjorde om flickorna var ex. frustrerade, ängsliga eller glada.

“Not only do the characters in Wayang Outpost help many students feel better about their math skills, they lead to more time spent on the problems, and more enjoyable time. So they really learn the concepts being presented in each module at their own pace. Our characters are helping groups who need special attention with emotional or cognitive needs to spend that extra time that leads to more complete learning.”

För att läsa artikeln, klicka här!

Tradition vs mobilitet

28 december, 2009

Det ska bli intressant att följa utvecklingen på de traditionstyngda högskolorna när det gäller mobil teknik. Kommer lärarna att gå med på att deras kursmaterial och föreläsningar görs tillgängliga via Internet?

Apple har sedan några år lanserat i USA något de kallar för iTunes U. Detta har nu även lanserats i Sverige. Det fungerar som podcasts, dvs. bilder, video, musik, mm kan användas för att göra presentationer eller föreläsningar mer lättillgängliga.

Se här på iTunes U:s hemsida.

Det är inget nytt att föreläsningar görs tillgängliga som podcasts. Det som är nytt är att man via iTunes enkelt kan söka rätt på och få gratis tillgång till undervisning från de universitet runt om i världen som lagt upp material. Och det är många, framför allt från USA och England. Vad sägs om en fysikföreläsning  med Nobelprisvinnaren Douglas Osheroff från Stanford, eller lyssna på en presentation på tyska om vulkanologi från Ludwig-Maximilians universitet i Munchen? 

Än så länge är det inget svenskt universitet med i listan, men jag såg ett från Norge. Jag tror inte det kommer att komma hela kurser denna vägen, men visst material borde kunna läggas ut. Om inte annat så kan de bli aptitretare som får tittarna att vilja ha mer.

SPSM undersökning!

26 november, 2009

Ganska deprimerande läsning på SPSM:s hemsida: ”Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har granskat den tekniska tillgängligheten i utbildningsplattformar för svenska skolor. Granskningen visar att ingen av de tolv undersökta produkterna får godkänt. Detta får konsekvenser för elever med funktionsnedsättning.”
Läs mer på deras hemsida.

http://www.spsm.se/-System-/Nyhetsarkiv/Bristande-tillganglighet-i-digitala-utbildningsplattformar-utestanger-elever-med-funktionsnedsattning/

Vad jag länge misstänkt. Här på universitetet används både Blackboard och Firstclass, och speciellt i Firstclass blir det lätt enbart massa text i olika mappar. Redan för ett par år sedan försökte jag få till en undersökning bland användare med läs- och skrivsvårigheter för att se hur de hanterar plattformarna, om de läser inläggen, hur de läser inläggen (om de använder kompenserande verktyg som ex. talsyntes), och hur de gör när de själva skriver inlägg (om de använder stavningskontroll el. likn.). Undersökningen kom inte igång pga tidsbrist, men det är något som jag verkligen skulle vilja göra. Nu ska vi få en ny plattform men det är inte avgjort än vilken det blir. Jag tror jag ska skicka vidare SPSM:s undersökning till dem som ska fatta beslut om det.