Posts Tagged ‘universitet’

App-tips för vuxen student med ADHD

17 september, 2014

Ett intressant projekt för studenter med ADHD vid Stockholms universitet har presenterats i flera artiklar i Svenska Dagbladet. Det är en psykolog vid universitetet som har ställt samman ett studie- eller träningsprogram för studenter med ADHD. Studenterna får välja mellan sju appar utifrån vad de själva tycker de behöver. En kalender är ”basverktyget”.  De sju apparna är:

  1. Simplynois (ger bakgrundsbrus)
  2. Pomodor (för tidsplanering)
  3. Stay focused  (blockerar valda webbsidor)
  4. N-back (tränar arbetsminnet)
  5. Evernote (program som samlar allt studiematerial)
  6. Mindfulness (varva ned)
  7. Runkeeper (koll på motionen)

För att läsa artikeln som presenterar projektet, klicka här!

För att läsa artikeln där apparna och deras funktion presenteras, klicka här!

Annonser

TPB:s katalog + Libris = Sant

30 november, 2011

Från och med 1/1 2012 finns TPB:s katalog med talböcker tillgänglig via Libris. Det innebär att det blir enklare för högskolestudenter att söka litteratur och få fram om de finns i talboksformat, oavsett var studenten studerar.

För att lyssna på video med Roland Esaiasson från TPB där han bland annat berättar om detta, klicka här! Videon är intressant att lyssna på då Roland berättar om TPB:s arbete och hur deras tjänster utvecklas.

Förresten har användningen av talböcker generellt i samhället ökat dramatiskt på senare år efter att ”egen nedladdning” blivit möjlig för talboksanvändare. Kanske, spekulerar jag, beror det på att då kan användarna ladda hem vilka böcker de vill utan att någon annan behöver se och ha synpunkter. Det kan också bero på att nu kan man ladda hem till, och lyssna på, talböcker i mobiltelefoner och surfplattor. Mer tillgängliga böcker med andra ord!

Studieteknik

17 mars, 2011

Jag hittade ett till bra klipp på YouTube. Detta handlar om de studiestrategier en kvinna med dyslexi, Emma Jefferies, använde under sin forskarutbildning för att klara av att skriva doktorsavhandlingen. Hennes strategi var en 3-tänk-process, där talsyntes spelade en viktig roll.

1. Critical thinking. Det första steget var att göra en ”mapping”, en tankekarta över de tankar hon fått efter att ha dykt djupt ner i litteratur, sökt vilka forskare finns inom forskningsfältet, vilka bör hon ha med, argument för och emot det, osv.  Kartan förde hon över till ett Word-dokument och arbetade igenom argumenten mer noggrant utifrån kritiskt tänkande.

2. I detta tänk-steg tar hon Word-dokumentet och arbetar igenom det noga med argument och referenser. Därefter tar hon det hon skrivit till sin ”dyslexia tutor” som går igenom det tillsammans med henne, och ställer frågor om texten, ex. är det X du försöker säga här, eller är det Y?

3. Voicing. I det sista tänk-steget tar hon sitt manus, printar ut det, har det framför sig och låter samtidigt en talsyntes läsa upp texten. På så sätt går hon igenom argumenten, och hör dem ”i sitt huvud” och kan då höra vad som inte passar in,  och göra en markering i texten. Denna ”voicing” upplevde hon som mycket uttröttande, men nödvändig.

Efter steg 3 kände hon sig trygg i att låta andra få läsa manuset. Hon sände det tillsammans med nyckelfrågor (om sådant hon identifierat som viktigt att få feedback på) till ett antal personer. Svaren hon fick på frågorna reflekterade hon sedan över, funderade över varför de svarat som de gjort, och ibland behövde hon gå tillbaka till steg 1 igen.

Klicka på klippet nedan för att starta uppspelningen. På hennes hemsida finns filmklipp med hennes handledare, ”dyslexia tutor” och kollegor.

Tradition vs mobilitet

28 december, 2009

Det ska bli intressant att följa utvecklingen på de traditionstyngda högskolorna när det gäller mobil teknik. Kommer lärarna att gå med på att deras kursmaterial och föreläsningar görs tillgängliga via Internet?

Apple har sedan några år lanserat i USA något de kallar för iTunes U. Detta har nu även lanserats i Sverige. Det fungerar som podcasts, dvs. bilder, video, musik, mm kan användas för att göra presentationer eller föreläsningar mer lättillgängliga.

Se här på iTunes U:s hemsida.

Det är inget nytt att föreläsningar görs tillgängliga som podcasts. Det som är nytt är att man via iTunes enkelt kan söka rätt på och få gratis tillgång till undervisning från de universitet runt om i världen som lagt upp material. Och det är många, framför allt från USA och England. Vad sägs om en fysikföreläsning  med Nobelprisvinnaren Douglas Osheroff från Stanford, eller lyssna på en presentation på tyska om vulkanologi från Ludwig-Maximilians universitet i Munchen? 

Än så länge är det inget svenskt universitet med i listan, men jag såg ett från Norge. Jag tror inte det kommer att komma hela kurser denna vägen, men visst material borde kunna läggas ut. Om inte annat så kan de bli aptitretare som får tittarna att vilja ha mer.